HomeNieuwsVerkeer en VervoerGevolgen uitstel verbetering A7 in en om Purmerend ingrijpend

Gevolgen uitstel verbetering A7 in en om Purmerend ingrijpend

Recentelijk werd bekend dat ‘tot wie weet wanneer’ de verbetering en uitbreiding van de A7 tussen Amsterdam en Hoorn is uitgesteld.

Dit uitstel heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling van het onderliggende wegennet. Met name de plannen voor de verbeterde ontsluiting van de Binnenstad en het Waterlandkwartier –met de doorgaande wegen naar alle richtingen- ondervinden hiervan de negatieve gevolgen.

In een memo ging wethouder Kroese eerder nader in op de ontstane situatie.

Aanleiding voor Stadspartij-BPP raadslid Nico de Lange hierover vragen te stellen aan het college.

Uitstel heeft gevolgen voor de verkeersafwikkeling in en om Purmerend

Het college laat weten dat de consequentie van het verschuiven van de planning is dat de verbreding van de A7 naar drie rijstroken tussen Zaandam en Purmerend-Noord later zal worden gerealiseerd dan eerder aangenomen.
Dat betekent ook dat later kan worden begonnen met het aanleggen van een parallelbaan tussen knooppunt Purmerend-Zuid en knooppunt Purmerend.

Uitstel heeft consequenties voor de manier waarop verkeer van en naar de A7 rijdt, de huidige situatie zal langer in stand blijven. Onderdeel van het project is het vervangen van de rotondes bij de A7 aan de Laan der Continenten tot kruispunten met een hogere capaciteit, en ook het nemen van maatregelen om doorgaand verkeer over de Oude Provincialeweg te ontmoedigen. Deze werkzaamheden zullen later uitgevoerd worden.
Ook zijn er gevolgen te verwachten voor de ambities voor de  versnellingsopgave woningvoorraad in relatie tot de nieuw te realiseren ontsluitingen zoals bv de Oostflank en de Koog?
Voor de Koog en Oostflank weet het college nog niet welke mobiliteitsmaatregelen nodig zijn voor die twee ontwikkelingen, visievorming vindt nu plaats de mobiliteitsmaatregelen volgen later.
De oude situatie blijft langer in stand, maar omdat die ontwikkelingen nog niet zo ver zijn kan daar in die plannen rekening mee worden gehouden.

Gevolgen voor het onderliggende wegennet

Gevolgen voor het bestaand onderliggende wegennet en de verkeersstromen op de smalle niet toereikende polderwegen in Beemster, met name t.a.v. de recent aangelegde afrit N244 op de
Purmerenderweg in Beemster richting Oosthuizen en de verkeersintensiteit op deze routes, zijn er ook.

Onderdeel van het project A7/A8 is het uitbreiden van de wegcapaciteit van 2 naar 3 rijstroken per richting tussen Zaandam en Purmerend Noord (aansluiting bij N244).

De verwachting is dat met het realiseren van de uitbreiding van
de wegcapaciteit op de A7 minder vaak filevorming ontstaat en dat de wegen in de polder daardoor minder vaak worden gebruikt als alternatieve route. Doordat vanaf Purmerend Noord tot Avenhorn de weg niet wordt verbreed blijft door dit uitstel de huidige situatie (filevorming in de spits) langer dan voorzien in stand.

Verkeer en Vervoer artikelen