HomeNieuwsVerkeer en VervoerGevaarlijke verkeerssituatie opgelost

Gevaarlijke verkeerssituatie opgelost

fietsers
Na onze gehouden wijklunch in de Weidevenne, werd de Stadspartij per mail benaderd door één van de inwoners van deze wijk.
De mevrouw die ons benaderde kon helaas niet persoonlijk komen en nodigde mij uit voor een lunch bij haar thuis.
Zo ver is het niet gekomen, maar de klacht die zij had over de verkeerslichten op de kruising Gangeslaan/Aziëlaan was er één die aandacht verdiende.

Met de bewoonster ben ik s’morgens naar de kruising geweest om daar te constaterend dat de klacht terecht was en vrij eenvoudig opgelost zou kunnen worden.

Wat was het geval. Een verkeerslicht functioneerde puur voor de veiligheid van overstekende fietsers. Die fietsers worden geconfronteerd met afslaand overig verkeer.
De opstelling en afstelling van het verkeerslicht wekte bij dat overig verkeer de stellige indruk dat fietsers door rood licht reden. Terwijl dit dus niet zo was. Hierdoor zijn er verschillende bijna ongevallen ontstaan en werden de fietsers bij voortduring met de nodige scheldkanonnades bejegend.

Door overleg ter plaatse met de afdeling Team Verkeer, zijn de fietsverkeerslichten zodanig aangepast, dat de veiligheid beter is geworden voor overstekende fietsers waaronder veel ouders die via die oversteekplaats hun kinderen van en naar school brengen.

Met dank aan de aangeefster die blij is dat deze gevaarlijke situatie tot het verleden behoort.

Verkeer en Vervoer artikelen