HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeenteraadsvergadering over sporthal en milieubeleidsplan

Gemeenteraadsvergadering over sporthal en milieubeleidsplan

Turnhal

Op 28 april jl. vond er weer een raadsvergadering plaats. Raadslid Bert Meulenberg doet verslag hierover. Eerder waren al deel 1 en 2 te lezen. Vandaag het derde en laatste deel.

Multifunctionele sporthal

Agendapunt 9, het voorbereidingskrediet multifunctionele sporthal Van IJsendijkstraat, gaf reden tot het indienen van twee amendementen. De eerste door de VVD, om bij de communicatie met  alle genoemde organisaties en bewoners ook voetbalvereniging Purmersteijn te betrekken, werd met algemene stemmen aangenomen. Het tweede amendement, ingediend door de PvdA, werd door CDA-wethouder Keijzer (sport) afgeraden. Er werd voorgesteld om een externe deskundige te laten kijken naar de plannen met daaraan verbonden een advies aan het college van B&W. De kosten moesten worden gedekt  uit het voorbereidingskrediet. Tegen het advies van de wethouder in werd dit amendement met meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de fractie van het CDA stemde tegen het amendement. Het voorstel daarentegen werd wel met algemene stemmen aangenomen.

Milieubeleidsplan

Ook bij agendapunt 10, het milieubeleidsplan, werden twee amendementen ingediend. De eerste, ingediend door GroenLinks, had betrekking op het jaarlijks bepalen van budget door de raad voor de milieuwerkprogramma’s. Dit voorstel werd wegstemd met 8 voor- en 25 tegenstemmen. Vóór stemde GroenLinks, AOV, Leefbaar Purmerend en de SP. De rest van de partijen stemde tegen. Het door de PvdA ingediende amendement betrof het instellen van een raadsbrede KOPgroep (Kiezen na Oriëntatie en Participatie). Deze KOPgroep gaat, samen met inwoners, organisaties en bedrijven, kaders voorstellen aan de raad, die de lokale duurzaamheid moet versterken. Na veel discussie werd dit amendement aangenomen met 18 stemmen voor en 15 tegen. De VVD, het CDA, Trots op Nederland en GroenLinks stemde tegen. Vervolgens werd het milieubeleidsplan in stemming gebracht, dit werd aangenomen met 28 voor- en 5 tegenstemmen. De fracties van GroenLinks en Trots op Nederland stemden tegen.

Wegwijs op het stadhuis

Als laatste agendapunt stond het project ‘Wegwijs op het Stadhuis’ op het programma. Om jongeren te betrekken bij politiek werd er in de commissie AZ over drie voorstellen gediscussieerd. Uiteindelijk werd er gekozen om jaarlijks, samen met het onderwijs en andere betrokkenen, jongeren bewust te maken van hun maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale politiek.  Om dit te realiseren wordt er een budget van maximaal 1.500 euro per jaar beschikbaar gesteld. Een door Trots op Nederland ingediende amendement om de raadsgriffie hierin een sturende rol te laten innemen werd met meerderheid van stemmen aangenomen. De stemming voor dit amendement was 30 stemmen voor en 3 stemmen van D66 tegen. Met dezelfde stemming werd ook het voorstel zelf aangenomen.

Omstreeks 22:30 uur sloot voorzitter Don Bijl de vergadering en wenste iedereen een fijne Koninginnedag toe, bij voorkeur in Purmerend.

 

ZIE OOK:

Multifunctionele sporthal

 

Wegwijs op het stadhuis

 

Eerdere raadsvergaderingen gemeente Purmerend

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen