HomeNieuwsWelzijnGemeenteraad onvoldoende, mogelijk onjuist geïnformeerd?

Gemeenteraad onvoldoende, mogelijk onjuist geïnformeerd?

wherelant
Tijdens de behandeling in de commissie samenleving van de gemeenteraad laat directeur José van den Hurk van Cultuurhuis Wherelant weten eigenlijk niet te willen verhuizen naar de Van IJsendijkstraat. Bovendien  dat de verhuizing van Cultuurcentrum Wherelant naar het bedrijventerrein de Koog niet vrijwillig is, maar is afgedwongen door de gemeente Purmerend.
Ook zegt de pandeigenaar dat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente, maar de gemeenteraad blijkt hier niet van op de hoogte.

Van den Hurk geeft toe dat ze eerder positief heeft gereageerd op de verhuizing omdat Cultuurhuis Wherelant anders geen financiële ondersteuning zou ontvangen Onder druk zei ze daarom dus ja, zo laat ze weten, maar Wherelant wilde er feitelijk niet naar toe.
De Van IJsendijkstraat is niet geschikt. De plek is slecht bereikbaar en past niet bij de functie van het cultuurhuis, zo voegde ze eraan toe.
De VVD noemde haar hierop een ‘onbetrouwbare partner’, omdat zij zo plotseling van mening is veranderd.

In de commissievergadering deed een ondernemer van het bedrijventerrein de Where zijn beklag over de gemeente. De gemeente heeft woningbouw gepland op het terrein de Where. Gezien de economische malaise is er absoluut geen zicht op wanneer er gestart wordt met de bouw. Hij beschuldigde de gemeente van het laten verloederen van het terrein.
Hij pleitte ervoor om Wherelant niet te laten verhuizen naar het bedrijventerrein de Koog.

De mede eigenaar van het pand waarin Wherelant zich zou vestigen toonde zich allerminst gelukkig met de huidige gang van zaken. Over het in gebruik nemen door de gemeente van het pand zouden al in januari 2010 afspraken zijn gemaakt.
Hij gaf aan al flink te hebben geïnvesteerd in een verbouwing t.b.v. de komst van Wherelant toen hem duidelijk werd dat deze naar het pand zou verhuizen. Ook rekende hij erop dat het pand door de gemeente c.q. Wherelant in gebruik zou worden genomen. Volgens hem zijn hier in september 2011 concrete afspraken over gemaakt en mist hij bij het niet doorgaan de huuropbrengst.

Dit geheel was een complete verrassing voor de meeste partijen in de gemeenteraad. De vergadering werd geschorst en ter plekke werd het schriftelijk verzoek gedaan om een extra bijeenkomst van de gemeenteraad te organiseren.
In die extra vergadering – die op 13 juni word gehouden-  komt aan de orde of het college de raad onvoldoende, mogelijk onjuist heeft geïnformeerd over de verhuizing.

Welzijn artikelen