HomeNieuwsSociale ZakenGemeenten uiten zorgen over financiële haalbaarheid Wmo

Gemeenten uiten zorgen over financiële haalbaarheid Wmo

wmo
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de Wmo 2015. De VNG heeft in gesprekken met Kamerleden de grote zorgen van gemeenten over de toereikendheid van het budget overgebracht.

Het Rijk kort direct in 2015 ruim € 1,2 miljard op de huishoudelijke hulp en begeleiding. Bestaande AWBZ-cliënten houden echter een jaar lang recht op hun voorziening. Gemeenten kijken hierdoor aan tegen een groot gat in hun Wmo-begroting voor 2015. (Uit schattingen van gemeenten blijkt dat dit op kan lopen tot € 300 miljoen.)

Overgangsrecht

De enige mogelijkheid om overgangscliënten aangepaste, goedkopere voorzieningen te bieden, is via individuele gesprekken. Dat kost veel tijd, en veel cliënten zullen in beroep gaan, wat een stortvloed aan beroepszaken oplevert: dat is in de toch al zeer krappe termijn tot 1 januari 2015 geen begaanbare weg.

PGB

Inmiddels is gebleken dat veel cliënten met begeleiding een PGB hebben. Hier zijn de mogelijkheden om de korting door te laten werken nog geringer. Gemeenten mogen geen generieke korting op het PGB opleggen en ze kunnen ook geen tariefsafspraken met aanbieders maken.

Financiële monitor

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft toegezegd dat hij gemeenten niet in de kou laat staan. Daartoe laat hij een financiële monitor uitvoeren. De toezegging van de staatssecretaris moet wat gemeenten betreft geconcretiseerd worden.

Hardere garanties

Gemeenten gaan de komende maanden financiële verplichtingen aan en dienen hardere garanties te krijgen over hun financiële ruimte. De VNG pleit ervoor de toezegging van de staatssecretaris meer substantieel te maken. We vragen het kabinet in de gesprekken over de begroting 2014 en 2015 (voorjaarsnota) hierover afspraken te maken.

Financiële voorwaarden niet transparant

Gemeenten verwachten van de staatssecretaris dat hij transparant en consistent is over de financiële randvoorwaarden. Tot nu toe gingen zij op basis van de kabinetsvoornemens uit van een macro-budget dat gebaseerd was op ijkjaar 2012 en taakstellingen van 40% op huishoudelijke hulpen van 25% op begeleiding.

Maar onlangs bleek dat het kabinet ineens 2013 als ijkjaar neemt en de taakstelling vastlegt in euro’s, in plaats van in procenten. De gevolgen daarvan zijn op dit moment niet duidelijk. Daarnaast is nog onduidelijk welk bedrag voor eigen bijdragen in mindering gebracht wordt op het budget.

Dossieroverdracht

De voorbereidingstijd is beperkt. De overdracht van de cliëntgegevens is essentieel om te waarborgen dat gemeenten alle bestaande cliënten de juiste voorzieningen kunnen blijven bieden. Gemeenten willen dat de staatssecretaris zich inspant voor een tijdige en complete dossieroverdracht van verzekeraars naar gemeenten.

Sociale Zaken artikelen