HomeNieuwsSociale ZakenGemeenten klem bij voorrangskwestie huurwoningen

Gemeenten klem bij voorrangskwestie huurwoningen


‘De voorrang voor statushouders schrappen betekent dat ze geen kans meer hebben op het vinden van een sociale huurwoning. Dat is een slechte zaak,’ aldus koepelorganisatie woningcorporaties Aedes over het plan van minister Blok.

Veel gemeenten hebben al aangegeven de voorrang te blijven handhaven, al was het alleen maar om aan de taakstelling te kunnen voldoen.

Voorrang behouden
Gemeenten die lijsten met urgente woningzoekenden hanteren, zijn straks namelijk niet langer verplicht om daar erkende asielzoekers op te zetten. Dat staat in het voorstel dat woonminister Stef Blok vorige maand naar de Raad van State heeft gestuurd. Uit een rondgang van RTLNieuws bij de G32 blijkt echter dat de overgrote meerderheid van de gemeenten aangeeft de voorrang voor statushouders bij het toewijzen van een sociale huurwoning te behouden. Symboolpolitiek

Lang niet alle gemeenten hanteren urgentielijsten. Afgelopen najaar werden Tweede Kamer en kabinet het er al over eens dat de automatische voorrang voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) op de helling moest. Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaven al eerder aan dat het niet verstandig is om nu de voorrangsstatus van vergunninghouders af te schaffen, want zij zijn grotendeels aangewezen op de reguliere sociale woningvoorraad. De VNG spreekt van symboolpolitiek en noemt de maatregel van het kabinet een schijnoplossing.Geen oplossing

Ook de G32 (de grootste 32 gemeenten, red.) heeft felle kritiek op het plan. ‘De minister maakt met dit voorstel een politieke schijnbeweging; het biedt geen oplossing voor het probleem. Integendeel, er wordt 400 keer over gesproken in plaats van één keer. En ook het maken van een regionale huisvestingsverordening wordt er niet makkelijker op. We hopen dat de Raad van State, aan wie de minister het voorstel nu heeft voorgelegd, dit bij haar afweging zal betrekken ’, zegt Jop Fackeldey, voorzitter van G32 en wethouder Wonen in Lelystad.Kansloos 

‘Vergunninghouders beschikken niet over een netwerk of over opgebouwde wachtmaanden,’ licht een woordvoerder van Aedes toe. ‘Ze zijn dus zo goed als kansloos om een huis te vinden als ze geen urgentie krijgen. Er wordt momenteel had gezocht naar oplossingen, maar ondertussen moet de uitstroom uit AZC’s ook niet vertraagd worden.’Minder woningen 

Vluchtelingen zijn niet alleen de oorzaak van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Ten eerste is er de laatste jaren minder gebouwd, komt er minder vrij en blijven ouderen steeds langer thuis wonen.

 

Sociale Zaken artikelen