HomeNieuwsSociale ZakenGemeenten in zwaar weer door lager bijstandsbudget

Gemeenten in zwaar weer door lager bijstandsbudget

bezuinigen
Gemeenten die geconfronteerd worden met een stijgend aantal bijstandsgerechtigden, komen in de problemen door de recent aangekondigde korting op het macrobudget WWB.  De toename van het bijstandsvolume enerzijds en het eigen financiële risico van gemeenten anderzijds leidt in veel gevallen tot grote tekorten op de begroting. De VNG wil hierover op korte termijn met de minister in overleg.

Door de aangekondigde korting op het macrobudget worden de gemeenten gedwongen extra bezuinigingen door te voeren in een tijd waarin ze al alle zeilen bij moeten zetten om kwetsbare burgers te behoeden voor de gevolgen van de economische crisis.  

Ramingen CPB
Waar de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) eerder dit jaar nog een forse toename van het aantal bijstandsgerechtigden voorspelden, gaan recente ramingen uit van een veel minder sterke toename. Het ministerie van SZW heeft op basis van deze laatste cijfers besloten het macrobudget met € 448 miljoen naar beneden bij te stellen.

Termijn
Voor gemeenten is dit een forse tegenvaller. Niet alleen is minder geld beschikbaar, ook de termijn waarop SZW dit naar buiten heeft gebracht, stelt gemeenten voor problemen. Bij de veronderstelling van SZW dat gemeenten de klap kunnen opvangen door hard in te zetten op het beperken van de instroom in de bijstand, zet de VNG de nodige vraagtekens.  

Meer informatie:

ZIE OOK:

 Bron: persbericht VNG

Sociale Zaken artikelen