HomeNieuwsVerkeer en VervoerGemeentelijke bijdrage aan openbare laadpalen niet langer nodig

Gemeentelijke bijdrage aan openbare laadpalen niet langer nodig

Gemeenten in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hoeven sinds 1 januari geen eigen bijdrage meer te betalen voor de plaatsing van openbare laadpalen. Het groeiend aantal elektrische auto’s zorgt voor een sluitende business case bij de exploitanten. Gemeenten bepalen de plekken, de exploitant plaatst ze op eigen kosten.

“Een belangrijke mijlpaal”, aldus Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, “Dit maakt het voor gemeenten nog aantrekkelijker om mee te doen, waardoor het voor onze inwoners nog makkelijker wordt om over te stappen op elektrisch vervoer.”
Olthof is bestuurlijk trekker van het samenwerkingsverband MRA-Elektrisch van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de daarbinnen gelegen gemeenten. MRA-Elektrisch stimuleert elektrisch vervoer en realiseert een netwerk van publieke oplaadpunten.

Groeiend aantal laadpunten

Sinds 2012 werken overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen om het elektrisch rijden tot een succes te maken. Het openbare laadnetwerk van MRA-Elektrisch groeide in 2020 van 4600 laadpunten naar zo’n 6300. Hier bovenop werd begin 2020 de komst van nog eens 20.000 laadpunten aangekondigd. Door de toename van de vraag kan de gemeentelijke bijdrage van 250 euro per 1 januari 2021 vervallen. Niet alleen in de grote steden, maar óók in de kleinere gemeenten.

Gemeenten bepalen, exploitanten plaatsen

Olthof benadrukt het belang van lokale regie: “De gemeenten gaan over de openbare ruimte en bepalen hoeveel laadpalen nodig zijn en waar ze komen te staan. MRA-Elektrisch neemt de gemeenten in de vraagbundeling en onderhandeling met exploitanten veel werk uit handen. Daarbij zetten we via het programma van eisen sterk in op innovatie. Denk bijvoorbeeld aan slim laden, prijstransparantie en dienstverlening aan elektrische rijders.”

Verkeer en Vervoer artikelen