HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeente vestigt opnieuw voorkeursrecht op deel Klein Where

Gemeente vestigt opnieuw voorkeursrecht op deel Klein Where

KleinWhere
De gemeente Purmerend heeft een voorkeursrecht gevestigd op een deel van het bedrijventerrein Klein Where. Dit betekent dat de gemeente bij verkoop altijd als eerste koper wordt benaderd. Eerder werd dit ook toegepast op het Where terrein maar ook in de Weidevenne.

Op deze manier stelt de gemeente een succesvolle ontwikkeling van Klein Where zeker.

Aan de slag

De plannen voor het ontwikkelen van de woonwijk Klein Where zijn in vergevorderd stadium. Er wordt hard gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners AM wonen, gemeente Purmerend en de Lindegroep. In oktober worden de plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ook wordt gesproken met de grondeigenaren op het terrein. Met de ontwikkelingen aanstaande neemt de kans op speculatie toe. Dat wordt door het vestigen van het voorkeursrecht tegen gegaan.

Wethouder Krieger: ‘Klein Where wordt een bijzondere woonwijk op een unieke plek. Voor een succesvolle ontwikkeling van dit project is de grond waarvoor de gemeente nu eerste koper is van cruciaal belang. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben een voorkeursrecht te vestigen. Het college zal de gemeenteraad vragen dit besluit te bekrachtigen.’

Voorkeursrecht

Het vestigen van een voorkeursrecht geeft de gemeente het eerst de mogelijkheid de betreffende grond te kopen. De eigenaar van de grond kan de grond aanbieden wanneer hij wil. De gemeente krijgt dan 6 weken de tijd te besluiten de grond tegen marktwaarde te kopen. Ziet de gemeente van het recht op koop af, dan kan de eigenaar een andere koper zoeken.

Klein Where

Het bedrijventerrein De Where ligt op de kruising van de Where en de Purmerringvaart. Het gebied biedt veel woonkwaliteit door de bijzondere ligging aan het water en in het groen. Bovendien ligt Klein Where vlakbij de binnenstad van Purmerend. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dit gebied tot woonwijk om te vormen. 

Ruimtelijke Ordening artikelen