HomeNieuwsWelzijnGemeente start filmproject ter stimulering jongerenactiviteiten

Gemeente start filmproject ter stimulering jongerenactiviteiten

De gemeente Purmerend wil met een filmproject de jongerenactiviteiten in Purmerend stimuleren. Dat laat wethouder B. Daan (jeugd en jongeren) weten in een memo aan de gemeenteraad. Het filmproject is een van de onderdelen uit de Jeugdvisie, die de gemeenteraad in 2008 heeft vastgesteld. Het filmproject moet leiden tot een plan voor een aansprekend activiteitenaanbod voor jongeren. Mogelijk kan door het behoefteonderzoek een Stedelijk Jongerencentrum opgezet worden.

mario hegger 2.jpgVanuit de Stadspartij is regelmatig bij het college aangeklopt met activiteiten voor jongeren. Door de Stadspartij is aan het college veelvuldig gevraagd of er een jongerenprobleem is. Het antwoord kwam er op neer dat er niets aan de hand zou zijn. "De beantwoording vanuit het college klopt natuurlijk van geen kant," zegt Mario Hegger (Stadspartij). "Er zijn zeker wel problemen met bepaalde jongerengroepen. De politie heeft zelfs de groepsaanpak in haar jaarplan staan. De Stadspartij wil dat het een keer moet ophouden met het maken van mooie visiedocumenten en beleidsstukken. In de afgelopen jaren is er weinig tot niets van de grond gekomen."

Hegger legt het verwijt neer bij het college van B&W van Purmerend. "Dit college maar ook het vorige college hebben zich verscholen achter diverse onderzoeken. Waar liggen de behoeften? Wat moet er gebeuren ten aanzien van de jeugd in Purmerend om met een positief gevoel in deze stad te wonen en te werken en de kansen te pakken die worden aangeboden? Niet iedereen ziet deze kansen en jongeren moeten vaak door anderen erop worden gewezen."

Het filmproject wordt geleid door de Stichting SHOOT, een landelijke stichting die met maatschappelijke filmprojecten werkt aan verbetering van de lokale leefbaarheid. Zij doen dit op lokaal niveau en kan daardoor heel praktisch te werk gaan. Hegger is blij met de komst van het filmproject. "Met het maatschappelijk filmproject SHOOT is het mogelijk om jongeren de kans te geven van zich te laten horen en dan maar hopen dat er naar hun wordt geluisterd. De Stadspartij zal dit initiatief steunen." Het filmproject neemt een jaar tijd in beslag.

 shoot (logo).jpg

Welzijn artikelen