HomeNieuwsVerkeer en VervoerGemeente Purmerend wijst nieuw vervoersplan EBS af

Gemeente Purmerend wijst nieuw vervoersplan EBS af

ebsgeelrood
De gemeente Purmerend is voorlopig niet van plan akkoord te gaan met het nieuwe vervoersplan van EBS. Vervoerder EBS heeft een rekenfout gemaakt bij de aanbesteding van de buslijnen. Mede door het aanpassen van het lijnennet en de dienstregeling probeert EBS het miljoenenverlies te beperken.

In de commissievergadering van 13 februari spraken alle partijen zich uit tegen het huidige reddingspan van EBS. Er zitten voor de reiziger teveel nadelen in t.o.v. de huidige dienstregeling. Er zat wel een nuance in de afwijzing van diverse partijen. De Stadspartij gaf aan dat EBS zich als een ordinaire prijsvechter heeft ontpopt en dat daar alleen maar een zakelijke reactie op past. EBS zal aan de huidige overeenkomst moeten worden gehouden. 
De overname die wordt onderzocht van onderdelen van EBS door het GBV, waardoor een belangenverstrengeling met concessie Amsterdam kan plaatsvinden, staat in het vervoersplan zelfs helemaal niet genoemd. De deur staat open voor nog meer onderdelen als dit zou doorgaan.

Andere partijen in de Purmerendse raad, helaas een kleine meerderheid, vinden dat de wethouder flexibel moet proberen er het beste van te maken. Bang als deze partijen zijn dat EBS de overeenkomst teruggeeft en een eventuele nieuwe vervoerder het nog erger maakt. Onzin en niet de noodzakelijke zakelijke houding van raadsleden en bestuurders die passend is op de geprivatiseerde vervoer markt.

Vervoerspakket is een totaal en sociaal pakket en geen grabbelton
In de voorliggende plannen van EBS om de financiële nood te lenigen, wordt een belangrijke functie van het OV uit het oog verloren. De sociale functie. OV dient niet alleen de dikke vervoersstromen waar het geld kan worden verdiend te faciliteren, maar ook de dunne stromen. Dat zijn verbindingen met weinig reizigers en verbindingen op incourante tijden.
De directe verbindingen thans met belangrijke voorzieningen in Purmerend, zoals met het ziekenhuis dienen in stand te blijven. De Stadspartij noemt voorts ook het in de EBS plannen omdopen van lijn 118 in lijn 110. Hierdoor vervalt een hele lijn, die over de Grotenhuysweg. Hierdoor moet de nieuwe 110 al het vervoer voor Purmerend naar de binnenstad overnemen en gaat de bus tevens ’s avonds en op zondag minder rijden.

Ook de solidariteit met de andere Waterlandse gemeenten dient te worden nagestreefd. Bij die collega gemeenten worden de negatieve gevolgen ook gevoeld. Het gaat om de vervoer overeenkomst voor het gebied Waterland. De politici in dit gebied moeten tonen dat ze hun eigen broek in dit soort gevallen kunnen ophouden. Leunen op grote broer Amsterdam en die in hoofdzaak een en ander laten regelen is natuurlijk niet reel.

Het experiment dat EBS met toeristenbus 333 noemt is voor de Stadspartij geen gespreksonderwerp. Het plannetje is natuurlijk voor eigen rekening van EBS en heeft niets van doen met de overeenkomst.

Dienstregeluren kunstmatig hoog gehouden
Er is niets mis mee, van een vervoerder te verlangen dat die doet wat bij de inschrijving en de gunning was beloofd. In dit geval waren hoge frequenties (lang wachten is een dissatisfier) en overstapvrije verbindingen (overstappen is een dissatisfier) beloofd.

Het aantal dienstregeluren dat wordt genoemd (de uren dat een bus voor publiek toegankelijk aan het rijden is) wordt in het plan kunstmatig hoog gehouden door op een spitslijn ook in de tegenspitsrichting bussen voor het publiek open te stellen. Die bussen rijden nu toch al, als leeg materieel; vaak met het bericht GEEN DIENST er op. Op die manier lijkt het alsof er meer dienstregeluren worden geboden, maar gaat het feitelijk om (nagenoeg) lege bussen, terwijl tegelijkertijd allerlei slecht bezette ritten of lijnen elders in het concessiegebied worden opgedoekt.

Plan wijkt af van minimale aanbestedingseisen
Het vervoerplan Waterland 2014/2015 is opgesteld binnen de kaders van het programma van eisen (PvE) concessie Waterland 2011. In enkele gevallen wijken deze voorstellen af van het PvE. EBS vraagt de Stadsregio Amsterdam op deze punten ontheffing te verlenen. Onduidelijk is nog hoe hierop door de Stadsregio wordt gereageerd.

Er wordt door EBS toestemming gevraagd om drie nieuwe haltelocaties buiten het Concessiegebied te mogen gebruiken.

  •  Toestemming voor het wijzigen van de basisdienstregeling, inclusief vakantiedienstregeling, per 28 juni 2014.
  • Ontheffing op de eis om een halfuurdienst aan te bieden in de spitsuren op lijn 103 (Monnickendam –Purmer Zuid – Purmerend). EBS biedt een uurdienst op lijn 101 en 103.
  • Ontheffing op de eis om spitslijnen aan te bieden tussen enerzijds Purmerend De Gors, Wheermolen, Overwhere, Edam-Volendam, Monnickendam, Ilpendam en Watergang en anderzijds Amsterdam Riekerpolder. Dit betreft de lijnen 372 en 373.
  • Toestemming voor bediening van halte station Sloterdijk in Amsterdam ten behoeve van lijn 309.
  • Toestemming voor bediening van de haltes Berkhouterweg en Dampten in Hoorn ten behoeve van lijn 614. )

Marktbederf door EBS
Door achteraf ingrijpend aan een concessie te gaan sleutelen omdat de opdrachtnemer niet met het geld uitkomt wordt marktbederf gepleegd. Dat is niet in het belang van een transparante en eerlijke OV-markt, niet in het belang van de opdrachtgevers en uiteindelijk dus ook niet in het belang van de reiziger.

Verkeer en Vervoer artikelen