HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Gemeente Purmerend aan de slag met visie Karekietpark

Klimop
Het Karekietpark is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt al veel: de realisatie van het ROC, de komst van de tijdelijke woningen, de basisschool die eigenlijk uit zijn jasje groeit. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe. Tijdens gesprekken die in de afgelopen periode met een aantal omwonenden gevoerd zijn, zijn er ook zorgen geuit. Bijvoorbeeld over het verkeer. Hier is niet direct een oplossing voor. Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karekietpark en omgeving.
De gemeente gaat kijken naar wonen, winkels, zorg, de school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen en naar het groen. Dit willen we graag met de omwonenden en andere belangstellenden doen. Vandaag krijgen omwonenden een eerste bericht in de brievenbus hierover. Na de zomer gaan we verder.
Visie
Een visie ontwikkelen betekent onderzoeken, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de ervaringen van de omwonenden en de mensen die van de voorzieningen in het Karekietpark gebruik maken. Om zo alle belangen op tafel te krijgen en goede afwegingen in keuzes te kunnen maken. Mensen kunnen zich opgeven om mee te denken en aangeven hoe ze dat graag zouden willen. Met deze input gaat de gemeente aan de slag om het vervolgtraject vorm te geven. In september/oktober komen we bij de mensen terug.
Zie voor video: https://youtu.be/NgNJTbYJACw

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen