HomeNieuwsSociale ZakenGemeente maakt aanvragen kwijtschelding gemakkelijker

Gemeente maakt aanvragen kwijtschelding gemakkelijker

geld208.jpg
Sinds eind oktober 2009 is het voor Purmerenders mogelijk om in aanmerking te komen voor automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Via een nieuw systeem van de gemeente, Rijksbelastingdienst, UWV en Rijksdienst voor het Wegverkeer kan worden bekeken wie daar recht op heeft.

Automatisch
Personen aan wie het afgelopen jaar kwijtschelding is verleend voor afvalstofheffing en rioolrecht gebruik komen nu in aanmerking om in een nieuw systeem te worden opgenomen. Via dit systeem van bestandsvergelijking kunnen gemeente, Rijksbelastingdienst, UWV en Rijksdienst voor het Wegverkeer geautomatiseerd samenwerken om te bepalen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Toestemming
Sinds eind oktober 2009 heeft 85% van de personen aan wie het afgelopen jaar kwijtschelding is verleend de gemeente schriftelijk toestemming gegeven voor deelname aan de nieuwe methode van gegevensvergelijking. Geautomatiseerd wordt vervolgens bekeken of deze personen weer voor kwijtschelding in aanmerking komen. Indien van toepassing wordt de kwijtschelding automatisch verleend. Dit betekent dat nu niet ieder jaar opnieuw het aanvragen van kwijtschelding noodzakelijk is. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010 staat vermeld of er kwijtschelding is verleend.

Verzoekformulier
Als personen niet in aanmerking komen voor geautomatiseerde kwijtschelding (bijvoorbeeld wanneer de situatie is gewijzigd) ontvangen zij een brief met de reden van afwijzing. Wanneer personen menen toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen kan na ontvangst van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen door een verzoekformulier alsnog kwijtschelding worden aangevraagd.

Kwijtschelding
Burgers komen in aanmerking voor kwijtschelding als zij de gemeentelijke belasting niet kunnen betalen. De gemeente kijkt daarbij naar vermogen en inkomsten en bepaalt van welke belastingen kwijtschelding kan worden verkregen.  Het nieuwe systeem is in het leven geroepen om de administratieve lasten voor burgers en gemeente te verlichten.

 

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Sociale Zaken artikelen