HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeente aan de slag met klachten Wheermolen

Gemeente aan de slag met klachten Wheermolen

afzetlint

In november 2011 hebben de bewoners van de Wheermolen een brief van de gemeente ontvangen over de onrust op de Henri Dunantstraat rond de basketbalkooi. De gemeente nodigde bewoners uit om hun wensen kenbaar te maken over de openbare ruimte rond de basketbalkooi. Verschillende bewoners hebben hierop gereageerd.

De reacties zijn heel divers. Veel mensen zijn tevreden over de situatie na alle snoeiwerkzaamheden en geven aan dat de situatie rustiger is geworden. Ook heeft de gemeente reacties gekregen van bewoners die veel meer groen willen verwijderen, andere bewoners willen het groen handhaven. Merendeel van de reacties geeft aan graag de bosjes bij het Makado langs de waterkant, te willen vervangen door gras.

Afspraken met bewonersgroep

De gemeente heeft de uitkomsten van de reacties besproken met de bewonersgroep, waar de gemeente een aantal gesprekken mee hebben gehad. De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De bosjes langs de waterkant bij het Makado, worden dit voorjaar vervangen door gras.
  • Het hekwerk van de basketbalkooi wordt aangepast, zodat er minder geluidsoverlast van ballen tegen het hekwerk is.
  • De lantaarnpaal achter het benzinestation, wordt in overleg met de eigenaar gemaakt.
  • In mei 2012 inventariseert de gemeente of de gepleegde snoeiwerkzaamheden langs het fietspad voldoende waren om de lantarenpalen vrij te houden.
  • Alle beplanting die de afgelopen periode gesnoeid is, wordt kort gehouden.

Rioleringswerkzaamheden

In 2013 begint de gemeente rond de Henri Dunantstraat met rioleringswerkzaamheden. Rond de zomervakantie van 2012 informeert de gemeente u over deze werkzaamheden. Tijdens deze inspraak- en informatieperiode neemt de gemeente alle wensen mee die bewoners hebben aangegeven. Samen met de buurtbewoners hopen de gemeente dan een goed beeld te krijgen van wat u als buurt wil.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de wijkmanager Wheermolen, mevrouw S. de Blij, telefoonnummer (0299) 452 452 of e-mail s.d.blij@purmerend.nl.

 

Bron: bewonersbrief van gemeente Purmerend

Algemeen Bestuur artikelen