HomeNieuwsAlgemeen BestuurGeldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt

kindvingerafdrukpaspoort
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart (NIK) hebben om naar het buitenland te reizen. Dit kan leiden tot een aanzienlijk hoger aantal aanvragen dan normaal. Daardoor kan de wachttijd voor een paspoort of identiteitskaart fors oplopen.

Oproep

Om de wacht- en levertijden in goede banen te leiden verzoekt de gemeente iedereen die op 26 juni een reisdocument nodig heeft, deze voor 1 mei aan te vragen. Niet alle kinderen hebben op 26 juni een paspoort of NIK nodig. De gemeente verzoekt iedereen die niet direct een reisdocument nodig heeft later een aanvraag te doen.

Afspraak voorkomt lange wachttijden

Op het Stadhuis zijn extra afspraakbalies geopend. Het maken van een afspraak voorkomt onnodig lang wachten. Alle informatie over openingstijden, kosten en het maken van een afspraak is te vinden op de website van de gemeente Purmerend (www.purmerend.nl).

Brief

Alle ouders en voogden die kinderen in hun paspoort bijgeschreven hebben staan, hebben een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen, met meer informatie hierover. Ouders en voogden die geen brief hebben ontvangen kunnen deze lezen op http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Kinderbijschrijving

Vraag vóór 1 mei 2012 een paspoort of NIK voor uw kind aan als:

  • uw kind voor 1 september 2012 naar het buitenland gaat; of
  • uw kind voor 1 september 2012 14 jaar wordt (een kind vanaf 14 jaar moet zich kunnen identificeren).

Vraag ná 1 mei 2012 een paspoort of NIK voor uw kind aan als:

  • uw kind voor 1 september 2012 niet naar het buitenland gaat; en
  • uw kind niet voor 1 september 14 jaar wordt.

Algemeen Bestuur artikelen