HomeNieuwsSociale ZakenGeld voor project Toegankeijkheid

Geld voor project Toegankeijkheid

toegang stadhuis1.jpg
In mei 2008 werd de evaluatie van het project toegankelijkheid besproken in het raadsforum Samenleving. Dit project heeft tot doel om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen te verbeteren.

Het forum stond positief tegenover het project en wilde een planning voor 2009 en 2010. De Stadspartij heeft dit onderwerp als prioriteit in het verkiezingsprogramma staan. Na een aanvankelijke moeizame start van het project, lijkt het nu echt van de grond te gaan komen. Lees hier ook ons eerdere bericht erover. In de notitie ‘planning project toegankelijkheid’ staat beschreven welke looproutes er gerealiseerd gaan worden de komende twee jaar en wat er gebeurt aan toegankelijkheid van gemeentelijke panden.

Het college van B&W wil in totaal 371.871 euro beschikbaar stellen voor de uitvoering van de plannen voor 2009 en 2010. De planning 2008-2010 legt het college ter kennisname voor aan de raad. Instemming met het  krediet wordt binnenkort ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Bron: B&W nieuws

Sociale Zaken artikelen