HomeNieuwsWelzijnGeen Purmerend op Stoom, Nazomerfeestweek en Harddraverij dit jaar

Geen Purmerend op Stoom, Nazomerfeestweek en Harddraverij dit jaar

stoom33
Purmerend op Stoom foto Stadspartij
Net als zoveel andere organisaties werd het bestuur van Stichting Marktstad Purmerend tijdens de drukke voorbereidingen voor de  organisatie Purmerend op Stoom en de Nazomerfeestweek met de Corona crisis geconfronteerd.
Gehoord de uitlatingen van de regering en RIVM zal de ‘social distancing’ nog langere tijd voortduren. De te nemen maatregelen met in het bijzonder de 1,5 meter maatregel maakt het organiseren van grote evenementen onmogelijk.
Daarnaast hebben potentiele sponsoren momenteel wel ander dingen aan hun hoofd en vindt het bestuur van de Stichting het niet gepast hen nu te benaderen voor sponsoring. In overleg met de gemeente is dan ook besloten de Nazomerfeesten en Purmerend op Stoom dit jaar niet door te laten gaan. Het voornemen is om deze evenementen door te schuiven naar volgend jaar.
Over andere evenementen die door de Stichting Marktstad Purmerend later dit jaar worden georganiseerd, de Sinterklaasintocht (15 november) en het Nieuwjaarsfeest op de Koemarkt wordt later dit jaar besloten.
Het bestuur van de Stichting spreekt de hoop uit dat deze evenementen wel doorgang kunnen vinden.
In navolging van de het bericht over het niet doorgaan van nazomerfeesten en Purmerend op Stoom heeft het bestuur van de Stichting Harddraverij Prins Bernard laten weten dat ook de kortebaan harddraverij niet doorgaat. De reden hiervoor is dezelfde als die door Stichting Marktstad wordt genoemd.
Beide besturen wensen eenieder alle veel gezondheid en sterkte in deze bijzonder tijd.

Welzijn artikelen