HomeNieuwsAlgemeen BestuurGeen oplossing voor extra btw-last bij samenwerken gemeenten

Geen oplossing voor extra btw-last bij samenwerken gemeenten

geld5
De staatssecretaris van Financiën doet niets aan extra btw-heffing bij samenwerkende gemeenten vanwege de EU-regelgeving. Dit terwijl de VNG  meerdere malen heeft aangekaart dat deze btw-nadelen de samenwerking tussen gemeenten belemmeren.

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief vragen beantwoord van de Tweede Kamer over de btw-heffing bij samenwerkende gemeenten. Gemeenten die bepaalde taken gezamenlijk uitvoeren betalen meer btw aan het Rijk dan gemeenten die dezelfde taken in eigen beheer houden. De staatssecretaris blijft van oordeel dat hij er niets aan kan doen vanwege de EU-regelgeving. Het verruimen van het btw-compensatiefonds is volgens de bewindsman ook niet mogelijk omdat dit tot concurrentieverstoring leidt.

(redactie: deze situatie doet zich dus voor in de samenwerking tussen Beemster en Purmerend)

Declaraties BCF

Btw die voortvloeit uit samenwerking tussen decentrale overheden bij de uitvoering van overheidstaken kan gedeclareerd worden bij het BCF. Meer samenwerking als gevolg van de decentralisaties kan leiden tot meer declaraties bij het BCF. Een werkgroep van IPO, VNG, ministerie van Financiën en ministerie van Binnenlandse Zaken verkent hoe, mocht in de toekomst het plafond voor het BCF knellend blijken, kan worden bepaald of, en zo ja in welke mate, dit het gevolg is van btw uit hoofde van nieuwe samenwerkingsverbanden, voortvloeiend uit de decentralisaties.

Binnen de werkgroep gaat VNG samen met de andere leden uit de werkgroep na of het mogelijk is in de gemeentelijke boekhouding btw uit hoofde van samenwerkingsverbanden apart te administreren. Bij een overschrijding kan dan worden nagegaan in welke mate dit het gevolg is van samenwerkingsverbanden voortvloeiend uit de decentralisaties.

Meer informatie

Algemeen Bestuur artikelen