HomeNieuwsSociale Zaken'Geen onverschilligheid voor burkadrager'

‘Geen onverschilligheid voor burkadrager’

mario groot 2.jpgIn Amsterdam heeft burge-
meester Cohen aangegeven dat wat hem betreft een burkadrager geen uitkering meer zal krijgen als de burkadrager niet bereid is om haar burka af te doen tot het verkrijgen van werk. Hetzelfde standpunt huldigt hij als de sollicitant de functie niet krijgt omdat deze weigert handen te schudden.

“Op zich zeer opmerkelijk dat juist Cohen daar nu mee komt,” vindt Mario Hegger (foto) van de Stadspartij. “Maar gezien de daling in de opiniepeiling van dit moment wat betreft het aantal zetels  voor de PVDA , zal dit vanuit Den Haag wel zijn geregisseerd. Er dient hoe dan ook  ‘terrrein’ op de partij van Wilders terug te worden gewonnen.”

De Stadspartij kan zich overigens wel vinden in een groot deel van de argumentatie van Cohen. De vraag is of een dergelijke problematiek nu ook al in Purmerend speelt. “Voorspelbaar is het echter dat als Amsterdam zich repressief gaat opstellen, de probleemveroorzakers naar de regiogemeenten zullen uitwijken. Dus hebben we er nu geen last van, dan zal dit snel anders zijn”

De Stadspartij vindt dat het iedereen vrij staat op welke manier hij zijn geloof wil belijden. “Maar die geloofsuitingen mogen uiteraard niet tegen de Nederlandse wet ingaan, overlast veroorzaken of de orde verstoren. Het dragen van een burka levert wel een aantal problemen op. In Nederland is het wenselijk dat je weet met wie je van doen hebt. In de communicatie tussen mensen, of dit nu zakelijk is of privé zoals buren onder elkaar, is het goed dat je elkaars gezicht kan zien als je met elkaar spreekt en zaken doet. Het schudden van een hand als welkomstgroet is nu eenmaal een ingeburgerd begroetingsritueel”

“Tijdens het solliciteren is het goed dat je ziet wie er komt solliciteren. Als een burkadragende vrouw aangeeft wel de burka af te willen doen als er geen mannen in de buurt zijn, dan zou je als bedrijf de keuze nog kunnen maken of je iemand met een burka wel of niet wil aannemen. De veiligheid is er bovendien ook mee gediend dat iedereen zich op eenvoudige manier desgevraagd kan legitimeren. Als je niet kunt laten zien ingeburgerd te zijn in de omgangsgebruiken (handen schudden) dan heb je eveneens een probleem.”

“Het dragen van een burka is de beslissing van de persoon zelf. Als dit zal leiden tot het niet aannemen van deze persoon dan zal de gemeente Purmerend, als dit voor mocht komen, in navolging van de argumenten van burgemeester Cohen in beginsel geen uitkering moeten verstrekken. Datzelfde geldt voor de weigering om handen te schudden. Maar om vervolgens onverschillig de verantwoordelijkheid verder bij de burkadrager of de schudweigeraar te liggen gaat de Stadspartij te ver.”

boerka_blauw“Bij het weigeren van de uitkering zal er juist een gesprek met de burkadrager of handen-schud-weigeraar plaats moeten vinden om uitleg te geven over het belang van integratie in de Nederlandse samenleving. Het overgrote deel van de allochtonen neemt met volle teugen deel aan de Nederlandse samenleving. Slechts een klein deel isoleert zich door extreem afwijkend gedrag. Deze groep veroorzaakt ook de grootste problemen die door de media en sommige politieke partijen tot het grootste probleem van Nederland worden gebombardeerd, waarbij ook duidelijk is dat de autochtone Nederlanders inmiddels aan het einde van hun culturele flexibiliteit zijn geraakt. Daarom is het nu de tijd dat de problemen veroorzakende allochtonen niet meer met fluwelen handschoenen worden aangepakt, maar ervan worden overtuigd dat als ze zich niet aanpassen aan de Nederlandse multiculturele samenleving, ze hier niets meer te zoeken hebben en als ze hier blijven ze zichzelf ongewenst isoleren. Door goede uitleg en begeleiding kan het mogelijk zijn dat deze mensen uit hun isolement worden gehaald. “

Goede voorlichting en hulp kan er ook voor zorgen dat de burkadrager de keuze durft te maken haar burka af te doen, zeker als dat wenselijk is om als volwaardig burger mee te kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. “Voor de weigering om handen te schudden geldt het zelfde. Gelet op de slechte aanpak en de dito resultaten met het inburgeren in Purmerend, vreest de Stadspartij dat de problemen ook in Purmerend eerst de pan uit moeten reizen wil er op dit punt daadkrachtig worden opgetreden.”

“Laat duidelijk zijn dat volgens de Stadspartij het stoppen van een uitkering echter alleen plaats kan vinden als gebleken is dat alle redelijke  pogingen om de burqa drager en de handen schud weigeraar uit zijn of haar isolement te halen zijn mislukt.”

Sociale Zaken artikelen