HomeNieuwsAlgemeen BestuurGeen meerwaarde meer van een referendum in Purmerend. Gemeenteraad trekt Referendumverordening in

Geen meerwaarde meer van een referendum in Purmerend. Gemeenteraad trekt Referendumverordening in

Stadspartij-Beemster Polder Partij, VVD, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, GroenLinks (1 lid) stemmen voor intrekken referendumverordening.

foto Stadspartij-BPP


De meerderheid van de raad steunt het initiatiefvoorstel van de fracties VVD, Stadspartij-Beemster Polder Partij, Leefbaar Purmerend, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster om de referendumverordening in te trekken. De raad ziet niet langer de meerwaarde van een dergelijke verordening. In Purmerend kunnen inwoners voortaan geen referendum meer aanvragen bij de gemeente. 

De gemeente Purmerend kent sinds 2015 een Referendumverordening die tot op heden niet
succesvol is gebruikt. Er is in de afgelopen jaren slechts 1 poging ondernomen tot het organiseren van een referendum waarbij het een onderwerp betrof waarover, op basis van de spelregels uit de verordening, geen referendum kon worden gehouden.

De gemeente Purmerend denkt vanuit vragen en kansen bij initiatieven vanuit de samenleving. De gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie bieden verschillende inspraakmomenten voor inwoners, ondernemers en verenigingen, het zogenoemde ‘van buiten naar binnen werken’.

Uitgebreide mogelijkheden tot inspraak maken referendum overbodig

Participatie bij projecten en bij het maken van visies en nieuwe beleidsvraagstukken is onderdeel van de werkwijze van de gemeente. Inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen, naast de mogelijkheid om schriftelijk te reageren, gebruik maken van verschillende inspraakmogelijkheden zoals de inspraak in de raadscommissies, inspreken in de fractievergaderingen en Praat met de raad. 

Het organiseren van een referendum doet volgens de meerderheid van de raad geen recht aan deze manier van werken. Bovendien kunnen inwoners via een referendum slechts aangeven of ze voor of tegen een voorgelegde stelling zijn. Dit geeft geen inzicht in de argumenten van inwoners. De extra en aanzienlijke kosten voor het organiseren van en referendum wegen dan niet op tegen de toegevoegde waarde van een referendum. 

Algemeen Bestuur artikelen