HomeNieuwsAlgemeen BestuurGeen iPad voor Purmerendse raadsleden

Geen iPad voor Purmerendse raadsleden

iPad

De raadsleden van de gemeenteraad van Purmerend krijgen deze raadsperiode geen iPad of e-reader van de gemeente om hun stukken op te lezen. De gemeenteraad had hier eerder geld voor gereserveerd. De commissie Algemene Zaken debatteert donderdag 17 februari 2011 over de bestemming van de reservering, waarna de gemeenteraad op donderdag 3 maart 2011 een besluit neemt waar het gereserveerde geld naartoe gaat.

Steeds meer gemeenteraden in Nederland, zoals die van Hardenberg, stappen over op de e-reader of iPad om de raadsstukken op te lezen. Andere gemeenten zijn nog bezig met een proef met papierloos vergaderen. Als de raadsstukken niet meer op papier maar alleen digitaal worden aangeleverd, kan dit op den duur tot een kostenbesparing voor de gemeente leiden.

Papierloos vergaderen

Uit onderzoek is gebleken dat de aanschaf van een digitaal leesapparaat alleen kostenbesparend is als de raad volledig over gaat op papierloos vergaderen. Raadsleden moeten dus ook zelf niets meer uitprinten. Op dit moment heeft de gemeente Purmerend een contract om goedkoop papier af te nemen dat loopt tot 2013. De huidige raadsperiode loopt tot maart 2014 Daarom zal een overstap op papierloos vergaderen in deze raadsperiode voor Purmerend niet gunstig zijn. Wel is vanuit de raad een bezuiniging toegepast door niet ieder raad- en commissielid van iedere commissie een papieren set stukken te sturen.

Mario-2010-posterBezuinigen

Fractievoorzitter Mario Hegger van de Stadspartij (foto) wil dat er kritisch wordt gekeken naar de mogelijkheden om te bezuinigen binnen de gemeente. “Minder gebruik maken van papier is in deze tijd een goede manier om te bezuinigen. Nu blijkt het alleen niet financieel binnen het budget te passen. Het uitsparen van papier en de 300 euro per raadslid leveren niet genoeg op om de e-reader of iPad  te bekostigen. De Stadspartij is van mening dat de 300 euro per raadslid, welke is afgehaald van de vergoeding voor de computers voor raadsleden, terug moet naar de fracties van de partijen. De Stadspartij heeft voor haar drie commissieleden een computer in bruikleen gegeven om hun werk voor de gemeentepolitiek kwalitatief goed uit te kunnen voeren. De Stadspartij wil dit geld weer terug op haar rekening.”

Goedkoopste gemeente

De gemeente Purmerend is één van de goedkoopste gemeenten op het gebied van raadswerk in vergelijking met andere gemeenten. “De fracties maken geen gebruik van professionele ondersteuning binnen de fracties,” zegt Hegger. “Purmerend maakt geen gebruik van wachtgeld voor raadsleden. De Stadspartij vindt dat de kwaliteit van een stadsbestuur en de controle daarop vanuit de politiek zijn prijs heeft.”

E-reader vs iPad

De e-reader, die nu vooral gebruikt wordt om boeken op te lezen, loopt qua techniek ver achter op de tablet-pc’s zoals de iPad. Zo heeft een e-reader geen kleurenscherm, geen internetverbinding, geen geluid en geen bewegende beelden. Bovendien is een e-reader over het algemeen erg traag. Daarentegen is de batterijduur lang en door de techniek van e-ink is het lezen van boeken en raadsstukken prettig voor de ogen. Dit omdat er geen achtergrondlicht is, zoals bij een iPad of een laptop. In 2011 is de verwachting dat er enkele tientallen varianten van de iPad op de markt komen van verschillende merken, zoals de PlayBook van Blackberry. Ook komt er dit voorjaar een opvolger van de huidige iPad, de iPad 2.

Algemeen Bestuur artikelen