HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGeen grootschalige woningbouw in de Purmer

Geen grootschalige woningbouw in de Purmer

broek in waterland.jpg
De Stadspartij heeft via het college kennis genomen van de notitie Woningbouw in de metropoolregio 2010-2040. De gemeente Amsterdam verkent hierbij hoeveel en wat voor soort woningen de metropoolregio nodig heeft in de periode 2010-2040 en onderzoekt tevens mogelijke nieuwe woningbouw locaties.

Conclusie is dat er op termijn behoefte is aan 288.000 nieuwe woningen. Een andere conclusie is onder meer dat wanneer de as Schiphol -Amsterdam – Almere voltooid is, de nadruk van de ontwikkelingen komt te liggen op de lijn Zaanoever-IJ-oeverzuid-Amsterdam Zuid-oost.

Het college van B&W van Purmerend stemt in met de notitie. De notitie sluit aan bij het lokaal en regionaal beleid, zoals de Regiovisie. Dit betekent dat er niet wordt ingezet op grootschalige bebouwing van droogmakerij de Purmer. Hiermee kan voorzien worden in de lokale en subregionale behoefte. Het college brengt de Bestuurlijke Kerngroep van de Metropoolregio Amsterdam op de hoogte van dit instemmende besluit.

 

Bron: Persbericht gemeente Purmerend

 

Ruimtelijke Ordening artikelen