HomeNieuwsAlgemeen BestuurGeen extra lastenverzwaringen begroting Purmerend

Geen extra lastenverzwaringen begroting Purmerend

geldhamer
Het college van B&W heeft onlangs de laatste begroting van deze bestuursperiode aan de gemeenteraad aangeboden. In deze conceptbegroting voor de komende jaren staat wat de gemeente wil gaan doen, en waarvan dat moet worden betaald.

De begroting is volgens het college sluitend, ook zou er voldoende veiligheidsmarge zijn opgebouwd om risico’s als nieuwe rijks bezuinigingen het hoofd te bieden.
Wethouder Krieger noemt de begroting evenwichtig. ‘inwoners worden niet met een extra lastenverhoging geconfronteerd. En de regelingen voor de mensen die minder goed meekomen, houden we in stand en worden zelfs uitgebreid door een sterke investering in sociaal rendement.’

Zes miljoen
In de kadernota die eerder dit jaar werd vastgesteld werd voor 6 miljoen aan nieuwe bezuinigingen opgenomen. Deze zijn in de begroting verwerkt, hier komen echter geen nieuwe bezuinigingen bij. Ondanks de eerdere aankondiging dat openbare ruimte er een stuk soberder uit zal zien wordt er 250.000 euro minder bezuinigd op de onderhoud van de openbare ruimte.

Inwoners van Purmerend worden volgens het college niet geconfronteerd met extra lastenverzwaring. Hier staat tegenover dat er weinig nieuwe plannen liggen. Wel wordt er geïnvesteerd in de bouw van een sporthal, herontwikkeling van het gebied van de Sluisburg, de Neckerdijk en de herinrichting van het Tramplein. Ook wil de gemeente tweeëneenhalf ton investeren in het aan het werk krijgen van mensen.

De gemeenteraad beslist op 6 en 7 november over de begroting.

Algemeen Bestuur artikelen