HomeNieuwsWelzijnGanzen in strijd met de afspraken door college geruimd

Ganzen in strijd met de afspraken door college geruimd

 ganzen.jpg

Sinds aantal jaren is er binnen Purmerend met regelmaat rumoer over de aanwezigheid van ganzen binnen de stadsgrenzen. Zo zijn er de Canadese ganzen en de witte boerenganzen. In de nota dierenwelzijn, die eind 2007 is vastgesteld door de Purmerendse gemeenteraad, is recent de afspraak gemaakt dat er 300 Canadese ganzen in de openbare ruimte mogen verblijven. Een groter aantal zal worden weggevangen en worden ondergebracht bij particulieren. Hiernaast wordt de populatie in toom gehouden door nestbeheer. Dit alles gebeurd in opdracht van het college van B&W door de firma Duke Faunabeheer.

 

Maar in Purmerend zijn er ook de ouderwetse boeren ganzen. Door bewoners van de Botterstraat zijn in 1974 een aantal witte ganzen gekocht. Deze worden sinds jaar en dag verzorgd door de bewoners en een groot aantal liefhebbers uit o.a. de Wheermolen. Fietsers met brood en wandelaars rijden de hele dag af en aan. Dus ook de sociale functie van deze dieren is van groot belang. Na klachten van bewoners uit de Boeierflat over geluidoverlast, is op 23 maart 2007 de afspraak gemaakt met wethouder Krieger (dierenwelzijn) dat er tien ganzen in de Bottersloot aanwezig mogen blijven. De bewoners zorgen er voor dat de populatie niet zal groeien. Tussen de groep zit een bijna blinde bejaarde gans van het eerste uur die rond de 30 jaar oud is.

Verdwenen

Echter afgelopen vrijdag 19 april jl. bleken de ganzen te zijn verdwenen. Sinds een aantal weken zaten ze op nesten rond het VIDO handbalterrein maar ze werden scherp door de bewoners in de gaten gehouden. Hierbij werden ook de eieren geruimd.
Door een oplettende bewoner is toen gezien dat de dieren ineens werden weggehaald. De bewoner noteerde alert het kenteken van de auto.

In eerste instantie heeft fractielid Helana Aslander namens de Stadspartij P93 vragen gesteld aan wethouder Krieger of hij weet waar de ganzen gebleven zijn. Ook heeft Helana Aslander contact opgenomen met Peter van Poelgeest statenlid in de Provincie voor de Partij voor de Dieren. Ook hij maakt zich, zoals bekend, zorgen om het beheer van de ganzen in de stad. Gezien de afspraken met wethouder Krieger kunnen de bewoners zich niet voorstellen dat de dieren zijn weggevangen in opdracht van de gemeente Purmerend. Toch blijkt dat wel het geval.

Gevangen 

Naar aanleiding van alle commotie die de bewoners en Helana Aslander veroorzaakten is namelijk duidelijk geworden waar de ganzen zijn gebleven. Arie Hertog van Duke belde met Helana Aslander. Hij gaf aan dat hij in opdracht van de gemeente Purmerend een groep ganzen heeft gevangen in de sloot rond het VIDO terrein. ganzen 1 (klein).jpgHelana heeft aangegeven dat dit de bewuste ganzen zijn waarover afspraken zijn gemaakt met wethouder Krieger. Omdat de lopende afspraak is dat alle gevangen ganzen zullen worden herplaatst heeft Helana de heer Hertog verzocht de dieren in leven te houden omdat zij inmiddels indringende vragen aan wethouder Krieger erover heeft gesteld.

Helana Aslander heeft vervolgens aan wethouder Krieger laten weten wat haar bekend is geworden over het lot van de ganzen. Aanvullend heeft ze hem verzocht of hij ervoor wil zorgen dat de gevangen ganzen uit de Bottersloot worden teruggeplaatst in de sloot. Het is toch het minste wat de wethouder kan doen om de gemaakte afspraken, in deze teleurstellende gang van zaken, alsnog na te komen. Bewoners en Stadspartij wachten dan ook zijn antwoorden met smart af om te zien of hij het dierenwelzijn beleid binnen Purmerend ook daadwerkelijk invulling geeft.

UPDATE:

Zojuist heeft Duke laten weten dat de ganzen zijn afgemaakt.

 

Welzijn artikelen