HomeNieuwsWelzijnFlinke opknapbeurt voor park de Uitvlucht in Purmer-Noord

Flinke opknapbeurt voor park de Uitvlucht in Purmer-Noord

deuitvucht
Omwonenden van Park de Uitvlugt hebben het initiatief genomen om samen met de gemeente het park mooier te maken. Inmiddels zijn diverse acties uitgezet en staat er nog meer te gebeuren. De omwonenden zijn vertegenwoordigd in projectgroep ‘Park de Uitvlugt’. Park de Uitvlugt ligt langs de Grotenhuysweg in Purmer-Noord.

Samenwerking bewoners, gemeente

Het opknappen van het park is een samenwerking tussen gemeente, bewoners in projectgroep ‘Park de Uitvlugt’ en wijkkerngroep Purmer-Noord. De projectgroep heeft de direct omwonenden van het park gevraagd wat de wensen zijn. Via www.parkdeuitvlugt.nl en een Facebookpagina houden ze bewoners op de hoogte van de plannen en de voortgang.

De wijkkerngroep heeft de projectgroep onder andere financieel ondersteund met feestelijke openingen. Doordat ook de gemeente bezuinigt en minder geld beschikbaar heeft, is steeds kritisch gekeken naar de mogelijkheden. Dankzij de goede samenwerking met de projectgroep bleek veel mogelijk. Enkele jaren geleden is deze projectgroep in het leven geroepen, na gesprekken met de gemeente over een jongerenontmoetingsplek in het park.

Voor en door gebruikers van het park

Om meer bekendheid te geven aan het park, heeft de projectgroep samenwerking gezocht met Cultuurhuis Wherelant. Ze maken gebruik van community art: kunst gemaakt door betrokken jongeren en omwonenden van het park.

Zo zijn van dode kastanjebomen 5 totempalen gemaakt die bij alle ingangen van het park staan. Dit was een samenwerking tussen jongeren, omwonenden, Clup Welzijn, Straathoekwerk, Jongerencentrum Com-ic en de gemeente. Ook heeft buurtbewoner Ron van Kampen een picknickplek gecreëerd. Van gerooide kastanjebomen heeft hij stevige bankjes en een robuuste tafel gemaakt.

Overzicht uitgevoerde werkzaamheden

Kinderen van basisschool de Dijk onderhouden twee plantvakken, met gereedschap beschikbaar gesteld door de gemeente. De twee speelplekken zijn opgeknapt met ideeën van leerlingen van basisschool de Akker. Er zijn op verschillende plekken nieuwe banken gekomen, de doelen op het voetbalveld zijn vervangen en er zijn ballenvangers geplaatst omdat de bal vaak in het water terecht kwam.

Een volledig overzicht van wat er al gedaan is in het park en wat er nog staat te gebeuren staat op www.purmerend.nl/purmer-noord.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.parkdeuitvlugt.nl of op de Facebookpagina’s: www.facebook.com/Park-de-Uitvlugt en www.facebook.com/ParelsInDePurmer.

Welzijn artikelen