HomeNieuwsAlgemeen BestuurFinanciële schade als gevolg van storm Poly ruim 1 miljoen euro

Financiële schade als gevolg van storm Poly ruim 1 miljoen euro


Door een memo heeft wethouder Pascal Verkroost de gemeenteraad geïnformeerd over de (financiële) gevolgen van storm Poly.

Op 5 juli 2023 waaide een van de zwaarste zomerstormen in 50 jaar over ons land, storm Poly. Zomerstormen duren meestal korter dan herfst- of winterstormen maar richten vaak meer schade aan, met name aan bomen. Deze staan ’s zomers vol in het blad en kunnen de wind moeilijk tot niet verdragen en breken daardoor als luciferhoutjes af. Het gevolg van dit laatste is in Purmerend duidelijk zichtbaar geworden.

Toen de storm op 5 juli jl. in de middag afnam is gelijk gestart met het opruimen en inventariseren van de schade. De eerste prioriteit was het vrijmaken van alle doorgaande wegen zodat ook de calamiteitendiensten weer ongehinderd hun weg konden vervolgen. Binnen 24 uur was alles in Purmerend weer goed bereikbaar.

Het inventariseren van de schade is inmiddels afgerond. Er is een goed beeld van de ontstane schade en wat in de komende periode moet worden gedaan.
Denk hierbij o.a. aan het controleren van niet omgewaaide maar bijvoorbeeld scheefstaande bomen op veiligheid en deze mogelijk alsnog verwijderen, stobben frezen (de stronk wordt tot wel 50 cm onder het maaiveld versplinterd en tot snippers vermalen), stronken verwijderen, straatwerk herstellen etc. Als dat allemaal gedaan is wordt gestart met het herplanten van bomen op plaatsen waar dat mogelijk is. Het plan van herplanting moet nog nader worden uitgewerkt. De uitvoering hiervan zal meerdere jaren in beslag nemen.

Er zijn in totaal 500 bomen omgewaaid en bijna 1.000 bomen hebben schade opgelopen. In sommige gevallen is de schade dusdanig groot dat de bomen alsnog door ons verwijderd moeten worden. De herstelkosten als gevolg van storm Poly zijn geraamd op € 1.186.500.

In het bovengenoemde bedrag zijn de gevolgen van het Trimpad (een voormalige stortplaats) nog niet meegenomen.  De kosten voor het Trimpad worden separaat in beeld gebracht.

Algemeen Bestuur artikelen