HomeNieuwsVerkeer en VervoerFietsbeleidsplan 2010-2015 aangeboden aan raad

Fietsbeleidsplan 2010-2015 aangeboden aan raad

fietsbord
Het college van B&W biedt het Fietsbeleidsplan 2010-2015 aan de gemeenteraad van Purmerend aan. Dit plan is geschreven in overleg met de Stadsregio Amsterdam en de Fietsersbond.

Samen met deze partijen is het fietsnetwerk van de gemeente geactualiseerd en gekoppeld aan het regionale netwerk van de stadsregio. Door te voldoen aan de eisen die de Stadsregio Amsterdam stelt voor de fietsvoorzieningen ontstaan er mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie.

Naar aanleiding van dit plan gaat het college het gesprek aan met de gemeenteraad hoe om te gaan met de uitvoering van de maatregelen die in het plan zijn beschreven.

Zie ook: Fietsbeleid Stadsregio Amsterdam

Verkeer en Vervoer artikelen