HomeNieuwsWelzijnFeestelijke heropening voormalig wijkcentrum Zuidpool

Feestelijke heropening voormalig wijkcentrum Zuidpool

zuidpoolheropend
Woensdagmiddag 16 oktober is voormalig wijkcentrum De Zuidpool feestelijk heropend. In de gemeente Purmerend is er een ander beleid ontwikkeld met betrekking tot de wijkcentra. Waar vroeger het streven was dat er in iedere wijk een wijkcentra beschikbaar was, komen er nu wijkpleinen. Deze wijkpleinen zullen per wijkplein meerdere wijken gaan bedienen.

Voorbeelden hiervan zijn wijkplein Where in het Tritongebouw en Wijkplein Centrum.
Door dit veranderde beleid van de gemeente was er geen plaats meer voor wijkcentrum De Zuidpool. Sluiting dreigde en de verenigingen en clubs die hun activiteiten daar organiseerden moesten uitzien naar een andere locatie.

De Zuidpool werd te koop gezet. Gelukkig voor alle betrokkenen heeft Kinderopvang Purmerend  De Zuidpool gekocht.
SKOP was al voor een klein gedeelte eigenaar van het gebouw en heeft toen het restant er bij gekocht. Al snel werd duidelijk dat Kinderopvang Purmerend openstond voor gebruik door derden. Er ontstond na de verkoop nauw overleg tussen Kinderopvang Purmerend, de gemeente en veel van de betrokken gebruikers.

Veel van de verenigingen en clubs die voor de verkoop gebruik maakten van De Zuidpool zijn nu weer welkom voor hun activiteiten.
Nu staat er een wijkgebouw waar naast kinderopvang wordt gedanst en jeu de boules wordt gespeeld. Daarnaast worden er nog vele activiteiten gebezigd. Kortom oud en jong genieten volop van het vandaag heropende centrum.

De opening werd verricht door de directeur van Kinderopvang Purmerend Corine Laurant. Zij gaf aan heel blij te zijn met de verbouwde locatie en de functie die het gebouw nu invult. Het is een volwaardig ontmoetingscentrum voor de wijk Purmer Zuid.
Daarna gebruikte Erik Goldsteen, voorzitter van de beheerscommissie en tevens lid van de wijkkerngroep Purmer Zuid, woorden van gelijke strekking.

Na afloop van het officiële gedeelte werd er volop gedanst door de kinderen en buiten ging het jeu de boules rustig verder.

Welzijn artikelen