HomeNieuwsAlgemeen BestuurFeest van 10.000 euro na verlies van 78 miljoen

Feest van 10.000 euro na verlies van 78 miljoen

harry borghouts.jpg
De Landsbanki-affaire in IJsland waarin de provincie Noord-Holland betrokken is, blijft de gemoederen bezighouden. Na het verlies van 78 miljoen euro door het voeren van actief risicomanagement (uitspraak onderzoekscommissie begin juni 2009) traden alle zeven gedeputeerde van de Provincie Noord Holland af. De commissaris van de Koningin Harry Borghouts (foto) voelde zich als hoogste ambtenaar van de provincie niet geroepen om af te treden.

Wel stemde Borghouts in om een deel van zijn commissariaten in te leveren. De keuze die hij daarin maakte werd hem door Provinciale Staten niet in dank afgenomen en pas na grote druk van Provinciale Staten leverde Borghouts toch het zeer lucratieve commissariaat van het ambtenarenpensioenfonds ABP in (38.000 euro inkomsten per jaar). Een aantal gedeputeerden besloot door deze affaire niet meer terug te keren in het college van gedeputeerde staten, waaronder de gedeputeerden Visser van de PvdA en de VVD-ers Mooij en Hooijmaijers (foto).

Als bestuurder van een openbare instantie weet je dat je verantwoordelijkheden hebt richting de kiezers en inwoners van de provincie die je vertegenwoordigt. hooijmaijers2.jpgZeker bij Borghouts en Hooijmaijers is dit het geval geweest. Borghouts is als commissaris van de Koningin, de hoogst verantwoordelijke ambsdrager in de provincie Noord-Holland. Ook gedeputeerde Ton Hooijmaijers die de portefeuille financiën beheerde, was een belangrijke speler.

Het speculeren met belastinggeld is slecht afgelopen. Er moet nog maar worden afgewacht of het verloren bedrag of een gedeelte ervan nog terugkomt op de rekening van Noord-Holland. Het aftreden van de gedeputeerde die verantwoordelijk zijn voor dit debacle is in de ogen van de Stadspartij een logisch gevolg van hun handelen.

Maar zie daar het verhaal krijgt nog een vervolg, er wordt een afscheid feestje voor gedeputeerde Hooijmaijers georganiseerd. Locatie: het auditorium van museum de Hermitage in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de provincie is deze locatie gekozen omdat de provincie als gevolg van veel investeringen daar goedkoop terecht kan.

De Stadspartij zet grote vraagtekens bij het begrip goedkoop. Een feestje van 10.000 euro voor een gedeputeerde die aan de basis staat van een verlies aan belastinggeld van 78 miljoen vinden wij niet gepast en kunnen wij niet onder de noemer goedkoop plaatsen. In een tijd waar iedere euro meerder malen moet worden omgedraaid is dit in de ogen van de Stadspartij een ontoelaatbare uitgave en een vorm van een gouden handdruk voor totaal falend beleid.

Foto Hooijmaijers: rePublic

Algemeen Bestuur artikelen