HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningExtra raadsvergadering om de bouw van 291 huurwoningen aan de Waterlandlaan te...

Extra raadsvergadering om de bouw van 291 huurwoningen aan de Waterlandlaan te versnellen

Foto Stadspartij-BPP


De commissie Ruimte en de gemeenteraad zullen vanavond 27 juli samen voor een extra commissie en raadsvergadering bijeen komen. Zij bespreken de bouw van 291 huurwoningen voor het project Terrazza aan de Waterlandlaan 1-57.

De vergadering tijdens het zomerreces is nodig omdat de belegger en projectontwikkelaar afspraken hebben gemaakt om voor 1 oktober duidelijkheid te hebben over de stand van zaken. Als de normale procedure zou worden doorlopen, dan had de raad de zienswijzen op het plan na het zomerreces op 29 september behandeld. Ook voor Wooncompagnie is een versnelde behandeling op 27 juli belangrijk omdat zij in dit project 84 sociale huurwoningen realiseren. (Lees hier de Brief van Wooncompagnie. Red) Hiermee doet de gemeenteraad er alles aan om voor de voortgang van dit project het proces zo snel mogelijk te behandelen.

De commissie Ruimte en de raad bespreken de zienswijzen die zijn ontvangen op de omgevingsvergunning. Tijdens de raadsvergadering besluit de raad of zij instemt met de reacties en het afgeven van de omgevingsvergunning.

Tekort aan woningen beperken

Na de raadsvergadering van 27 juli kan bij een akkoord van de raad de vergunning worden afgegeven, gaat de beroepstermijn lopen en is deze voor 1 oktober afgerond. Op deze manier spant de gemeente zich in om het bouwen van woningen te versnellen en daarmee het tekort aan woningen in Purmerend te beperken. De gemeente heeft voor het versnellen van het bouwen van woningen in het Waterlandkwartier meer dan 5,5 miljoen euro subsidie ontvangen van het Rijk. Met die subsidie probeert de gemeente het tekort aan woningen terug te dringen.

De commissie ruimte start op 27 juli om 19.00 uur. De raadsvergadering start om 20:30 uur.

Lees Hier de desbetreffende raadsstukken.

Ruimtelijke Ordening artikelen