HomeNieuwsWelzijnExtra hulp voor sportverenigingen in coronacrisis

Extra hulp voor sportverenigingen in coronacrisis

foto Stadspartij

Het college van b&w heeft op 7 april 2020 besloten om sportverenigingen extra ondersteuning te bieden tijdens de coronacrisis. Het gaat om een financiële tegemoetkoming in weggevallen inkomsten. Concreet houdt dit in dat sportverenigingen in ieder geval tot 1 juni geen huur hoeven te betalen voor het gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties in de stad. Zo worden de vaste lasten aanzienlijk verlaagd.
 
De gemeente is de afgelopen weken in nauw overleg met de sportraad gekomen tot deze maatregelen, die bovenop de landelijke regelingen gelden. Spurd en de sportraad hebben geïnventariseerd welke problemen nu of in de nabije toekomst te verwachten zijn als de coronamaatregelen aanhouden of worden verscherpt. Purmerendse sportverengingen verwachten lagere inkomsten doordat de kantine-omzet en inkomsten uit evenementen wegvallen. Zij verwachten ook dat minder mensen hun contributie gaan betalen en dat leden zullen opzeggen, maar de betalingsverplichtingen van sportverenigingen lopen gewoon door.

Landelijke maatregelen

Deze problemen gelden uiteraard niet alleen in Purmerend. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom aangekondigd dat het noodloket voor zzp’ers en kleine ondernemers nu ook wordt opengesteld voor sportverenigingen en stichtingen. Zo kunnen zij een eerste steunbedrag van 4.000 euro aanvragen. Daarnaast heeft het NOC*NSF een bedrag van 4 à 5 miljoen euro vrijgemaakt om de sport te ondersteunen.

Werkgroep

In aanvulling op deze maatregelen komt het Purmerendse college nu met de maatregel om tot 1 juni geen gebruikersvergoeding te vragen voor de sportaccommodaties. Zo hebben de verenigingen tijdelijk lucht en kan op maat worden bekeken wat nodig is voor de verschillende verenigingen. Daarnaast wordt een werkgroep opgericht die bestaat uit medewerkers van de gemeente en Spurd. De werkgroep brengt landelijke regelingen in kaart, kijkt hoe verenigingen daarvoor in aanmerking kunnen komen en ondersteunt bij het aanvragen van zulke regelingen. De werkgroep gaat bovendien in gesprek met de verenigingen om te zien welke aanvullende maatregelen nodig zijn, ook om verenigingen na de coronacrisis te ondersteunen in het weer opstarten van de activiteiten.

Kosten

De kosten van deze extra ondersteuning hangen af van de schade die de verenigingen uiteindelijk lijden en hoeveel van die schade al gedekt wordt door de landelijke maatregelen. De maximale kosten tot 1 juni worden geschat op zo’n 100.000 euro.

Extra inzet op verenigingsondersteuning

Het is de ambitie van het college om verenigingen ook na de coronacrisis te ondersteunen om sport in Purmerend te stimuleren. In lijn met die ambitie staat een stevigere aanpak qua verenigingsondersteuning voor later dit jaar op de agenda binnen het lokale sportakkoord en de sportvisie. Gezien de huidige situatie is het echter urgent en zeer gewenst om verenigingen juist in deze tijden nu extra te ondersteunen. De komende periode gaat Spurd hier ook al steviger op in te zetten.

Welzijn artikelen