HomeNieuwsSociale ZakenExtra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk

Extra geld huishoudelijke hulp toelage houdt 14.000 mensen aan het werk

Van Rijn en Asscher riepen de gemeenten half september op snel met plannen te komen om de HHT in te zetten in de strijd tegen dreigend banen verlies. De HHT is een toelage die burgers krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren. Tevens bestrijdt de HHT volgens beide bewindspersonen de zogenoemde alfaconstructies. “De huishoudelijke hulp toelage is een krachtig signaal én financiële stimulans richting gemeenten om alfahulpconstructies op basis van algemene voorzieningen om te zetten in reguliere banen. Met de huishoudelijke hulp toelage kunnen arbeidsplaatsen in de huishoudelijke dienstverlening langer worden behouden. Dit betekent geen alfahulpen, maar banen met een volwaardige rechtspositie voor mensen in de zorg”, aldus Van Rijn.

In hun brief gaan Asscher en Van Rijn ook in op het inmiddels opgerichte Interventie Team Langdurige Zorg. Dat team, met als voorzitter oud CNV voorzitter Doekle Terpstra, zet zich met bemiddeling en advisering in voor de continuïteit van zorg en het voorkomen van onnodige ontslagen. In eerste instantie komt het team als onafhankelijke partij in actie als het proces rond de inkoop van zorg en ondersteuning in de regio stokt. In tweede instantie kan het interventieteam bij onenigheid tussen partijen een bemiddelende en adviserende rol spelen om de sociale gevolgen voor medewerkers te minimaliseren. Zodoende wordt een redelijke opstelling van betrokken partijen bevorderd met als doel een verantwoorde transitie op de arbeidsmarkt en continuïteit van zorg.

Minister Asscher en staatssecretaris van Rijn doen meer om ontslagen in de zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Zo heeft het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een sectorplan in de zorg om mensen aan de slag te houden binnen de zorg of naar ander werk te begeleiden buiten de zorg. De sector zelf draagt ook 100 miljoen bij. Een groot deel daarvan is al goedgekeurd. Als een zorginstelling meedoet aan een aanbesteding verleent het UWV geen ontslagvergunning.

Sociale Zaken artikelen