HomeNieuwsVeiligheidEvaluatie locatieverbod Spinnerhof, Kompoelan, Basketbalkooi Anne Franklaan

Evaluatie locatieverbod Spinnerhof, Kompoelan, Basketbalkooi Anne Franklaan

Volgens de planning zijn de tijdelijke nachtelijke locatieverboden eind 2017 begin2018 door het college geëvalueerd. Eind 2013 is er op drie plekken in Purmerend tijdelijk een locatieverbod ingesteld. Het ging om plekken waar langdurig en stelselmatig sprake was van overlast voor bewoners: Spinnerhof, Koempoelan en de basketbalkooi bij de Anne Franklaan.
Afgesproken is om jaarlijks te evalueren en de evaluatie ter informatie aan de Raad te sturen.
Continuering locatieverbod
Na bevragen van bewoners, handhavers, politie en wijkmanager is geconcludeerd dat het op twee locaties Spinnerhof, Koempoelan verstandig is het verbod te continueren en die bij de Anne Franklaan mogelijk op te heffen.
Spinnerhof: Het aantal overlastmeldingen met betrekking tot het Spinnerhof is klein. Toch is het advies om het locatieverbod te handhaven. De huidige bewoners geven aan behoefte te hebben aan het locatieverbod. Zij verwachten dat zodra het verbod vervalt de overlast terugkeert. Een deel van de omwonenden is zeer kwetsbaar, voor hen zou terugkeer van de overlast zeer belastend zijn. Een deel van de bewoners gebruikt zelf het plein om zich op te houden, deze groep zou zeker tot later blijven zitten op het plein als er geen verbod zou gelden. Toch geeft ook deze groep aan dat ze het locatieverbod willen behouden. Op dit moment zijn de hangplekken van de jeugd verdeeld over verschillende locaties. Het vermoeden bestaat dat bij het opheffen van het verbod het Spinnerhof als centrale plek weer in gebruik wordt genomen, met de overlastproblematiek als gevolg.
Koempoelan: Er blijven vanuit de bewoners veel meldingen komen over geluidsoverlast, vervuiling, vernieling, verzamelen van grote groepen jongeren, gebruik verdovende middelen/alcohol, racen met brommers/auto’s en overtredingen van het locatieverbod. Ondanks dat er veel tijd geïnvesteerd is in het contact met jeugd die de locatie vaak bezoekt én er afspraken gemaakt zijn over het gebruik van de openbare ruimte, blijven er incidenten plaatsvinden. Voor handhaving en politie is het lastig de overlastgevers te identificeren. Die zijn altijd net gevlogen als handhavers verschijnen. Een intensieve integrale aanpak blijft noodzakelijk, waarbij het locatieverbod één van de instrumenten is. De wijkmanager heeft hierin de regie.
Basketbalkooi Anne Franklaan: Het verblijfsverbod is destijds ingesteld vanwege aanhoudende overlast van een specifieke groep jongeren die elkaar ontmoette op deze locatie. De specifieke groep jongeren bestaat niet meer in die eerdere samenstelling. Enkelen van hen hebben een ontmoetingsplek gevonden in de gedeeltelijke heropening van ’t Noot. Er hebben zich de afgelopen jaren geen incidenten voorgedaan. Zowel bij de politie als bij handhaving en wijkmanagement zijn er geen meldingen binnengekomen van overlastsituaties. Handhaving treft er ’s avonds geen jeugd meer aan. Er zal dan ook door de wijkmanager samen met de bewoners worden gekeken naar de mogelijke consequenties van de opheffing van het locatieverbod.

Veiligheid artikelen