HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningEvaluatie Hondenbeleid 2023 en ook toepassen in Beemster dorpen

Evaluatie Hondenbeleid 2023 en ook toepassen in Beemster dorpen


In 2002 is het hondenbeleid opgesteld om zowel voor de hondenbezitters als andere bewoners een prettige woonomgeving te creëren en te behouden. In het algemeen geldt er een opruim- en aanlijnplicht van honden in de gehele gemeente, en zijn er gebieden aangewezen waar het verboden is voor honden (speelplaatsen, trapveldjes, vissteigers, schoolpleinen etc.).

Door een brief heeft wethouder Verkroost de gemeenteraad een evaluatie aangeboden van het hondenbeleid. Tevens gaat hij in deze brief in op de mogelijkheid om dit beleid (met kleine aanpassingen) ook door te voeren in de Beemster dorpen.

De evaluatie

In de afgelopen 20 jaar is er ingezet op het realiseren van voorzieningen voor honden die zowel voor hondenbezitters als niet hondenbezitters een prettige toevoeging zijn voor de woonomgeving. Er zijn gebieden waar hondenbezitters hondenpoep niet hoeven op te ruimen en waarbij de gemeente zorg draagt voor het
schoonhouden van deze gebieden. Ook zijn met dank aan bewonersinitiatieven de mogelijkheden voor het loslopen van honden uitgebreid met uitrenvelden.
Omdat het beleid inmiddels ruim 20 jaar van toepassing is en sinds de fusie met de gemeente Beemster het hondenbeleid uit Purmerend ook in de Beemster dorpen geldt, is het hondenbeleid geëvalueerd.

In de enquête zijn vragen gesteld aan bewoners (met en zonder hond) over het gebruik van, de waardering van, en de behoefte aan voorzieningen.
In totaal hebben 1783 bewoners uit Purmerend en 523 bewoners uit de Beemster de
enquête ingevuld. Daarvan zijn ca. 299 bewoners uit Purmerend en 234 bewoners uit de Beemster hondenbezitter. De evaluatie maakt duidelijk hoe zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters aankijken tegen het huidige hondenbeleid. Uit de enquête komt een aantal zaken naar voren om het hondenbeleid verder passend te maken, ook voor de Beemster.

Acties in de Beemster

Algemene conclusie van de evaluatie is dat het hondenbeleid in Purmerend zoals het ruim 20 jaar geleden is ingevoerd, en in de tussentijd aangevuld is met de uitrenvelden door middel van pilots, volstaat. Het hondenbeleid kan met kleine aanpassingen in de (uitvoeringsbesluiten bij de) Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gehandhaafd blijven en worden doorgevoerd in de Beemster.

Om het hondenbeleid ook passend te maken in de Beemster heeft het college van B&W besloten om het komende jaar in de Beemster voorzieningen te gaan realiseren, zodat er in een straal van 250 meter van ieder woonhuis, binnen de bebouwde kom, een voorziening aanwezig is.

In 2023 wordt gestart met het plaatsen van hondenpoepbakken. Mogelijkheden voor uitlaatstroken, losloopgebieden en/of uitrenvelden worden verder onderzocht. Voordat een dergelijke voorziening wordt aangelegd wordt de buurt betrokken.

Met deze acties wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluatie en wordt het hondenbeleid geactualiseerd.
De voorgestelde aanpassingen in het hondenbeleid worden via een wijziging van de Uitvoeringsbesluiten APV door het college vastgesteld.

Ruimtelijke Ordening artikelen