HomeNieuwsAlgemeen BestuurEvaluatie en harmoniseren hondenbeleid in heel Purmerend

Evaluatie en harmoniseren hondenbeleid in heel Purmerend

Tekstbord-hondenbelasting
foto stadspartij


In Purmerend is het hondenbeleid in 2000 vastgesteld in de jaren daarna zijn er verschillende pilots en aanvullingen geweest op dit beleid. In dit beleid is geregeld dat er een aanlijnplicht geldt voor alle honden, tenzij in aangegeven gebieden waar dit niet verplicht is.

Dit geldt ook voor het opruimen van hondenpoep, overal geldt een opruimplicht tenzij er is aangegeven dat dit niet verplicht is. In Beemster geldt voor de gehele Beemster een aanlijn- en opruimplicht.

In de Beemster klinken er signalen dat er behoefte is aan
een uitrenveld. Purmerend wil het hondenbeleid voor de nieuwe gemeente harmoniseren, waarin ook gekeken wordt wat in Beemster wenselijk is.

Daarom vindt vooruitlopend op een harmonisatie van het hondenbeleid eerst een evaluatie plaats.

De evaluatie bestaat uit:

  • Gesprekken met hondenbezitters;

  • Gesprekken met medewerkers van de gemeente waarbij zij in hun rol betrokken zijn bij het hondenbeleid;

  • Meldingen Openbare Ruimte worden meegenomen;

  • De bevindingen van de ‘Zwerfinator’ bij het tellen van hondenpoep in de openbare ruimte worden meegenomen;

  • Enquête onder het internetpanel voor inwoners uit de voormalig gemeente Purmerend zowel hondenbezitter als niet hondenbezitter. Waarbij het huidige hondenbeleid en de voorzieningen worden geëvalueerd;

  • Enquête onder het internetpanel voor niet hondenbezitters uit voormalig gemeente Beemster;

  • Enquête voor hondenbezitters woonachtig in voormalig gemeente Beemster. Hondenbezitters die bekend zijn bij de gemeente worden via een brief opgeroepen mee te doen aan de enquête.

Planning

Deze evaluatie is reeds gestart. Naar verwachting kan de evaluatie in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond. Deze evaluatie wordt meegenomen in het geharmoniseerde hondenbeleid. Naar verwachting zal dat rond de zomer 2023 aangeboden worden aan de gemeenteraad.

Algemeen Bestuur artikelen