HomeNieuwsSociale ZakenEvaluatie armoedebeleid en voorstellen 2008 (update)

Evaluatie armoedebeleid en voorstellen 2008 (update)

euroteken.gif
Eind 2006 ging de gemeenteraad akkoord met de notitie ‘inkomensondersteuning en participatie voor minima’. Centraal in de notitie en de bijbehorende voorstellen stonden voorkoming van een sociaal isolement en bevordering van actief meedoen in de samenleving. 
 

In de notitie ‘evaluatie inkomensondersteuning en participatie voor lage inkomens en aanvullende voorstellen 2008’, wordt nagegaan wat van de voorstellen uit 2006 gerealiseerd is in 2007. Naast een evaluatie van het beleid 2007 worden in de notitie extra voorstellen gedaan voor aanvullende regelingen voor 2008 en 2009.

De voorstellen die aan de raad worden voorgelegd zijn: 

  • het gratis of tegen lager tarief bijwonen van culturele voorstellingen en activiteiten,
  • een strippenkaart voor het meedoen aan culturele cursussen,
  • een zomerzwemabonnement voor het hele gezin of als alternatief bioscoopbonnen.

Speciaal voor kinderen zijn de volgende voorstellen opgenomen:

  • vergoeding van lidmaatschap van een sportvereniging,
  • vergoeding van het huren van een muziekinstrument,
  • gratis internet voor kinderen vanaf de middelbare school en een gratis computercursus voor ouders en kinderen samen.

Het college legt de evaluatie inkomensondersteuning en participatie 2007 met de aanvullende voorstellen voor 2008 en 2009 ter besluitvorming voor aan de raad.  De voorstelen worden in het forum samenleving van 3 april a.s. besproken en zullen naar verwachting in de raadsvergadering van 24 april 2008 tot besluiten komen.

 

Bron: Gemeente Purmerend 

Sociale Zaken artikelen