HomeNieuwsVerkeer en VervoerErnstige verkeerstremmingen in 2024 door herstelwerkzaamheden aan de Korporaal van de mariniers...

Ernstige verkeerstremmingen in 2024 door herstelwerkzaamheden aan de Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug (brug A7)

Foto Stadspartij-BPP


Wethouder Coen Lageveen heeft de gemeenteraad deze geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden aan de brug over de A7 nabij de Neckerstraat. Rijkswaterstaat informeerde hem onlangs hierover.

Ernstige verkeershinder moet tijdens de werkzaamheden van februari tot en met november 2024 op de A7 worden verwacht. Rijkswaterstaat komt 19 oktober naar de gemeenteraad om een toelichting te geven op de plannen.

De werkzaamheden zijn nodig om dat gebleken is dat de brugdelen bij de bouw niet voldoende zijn bewapend en dat zou voor onveilige situaties kunnen zorgen. Vandaar ook dat Rijkswaterstaat eerder al een gewichtsbeperking voor de brug heeft ingesteld. Rijkswaterstaat heeft het college geïnformeerd dat er in de aanbesteding van het werk zal worden geregeld dat beide brugdelen niet tegelijk worden afgesloten en er dus geen hele afsluiting van de A7 plaats gaat vinden.

Het college verwacht grote gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de stad en daarmee impact op de algemene leefbaarheid in de stad en de dorpen. We zullen er veel last van krijgen. Om die reden is er aanvullende ambtelijke capaciteit vrijgemaakt om inzicht te krijgen in die gevolgen. Daarbij te denken aan het onderzoeken van de invloed van de werkzaamheden aan de A7 op de bestaande gemeentelijke onderhoudsplanning van de infrastructuur, geplande evenementen in die periode, effecten op de diverse bouwwerkzaamheden in de stad, de consequenties voor de verkeersstromen door de Beemster, de mogelijkheden tot intensivering van openbaar vervoer, het benutten van communicatieve kansen, etc.

Nadere informatie over een en ander volgt later, laat Coen Lageveen aan het slot van zijn bericht weten.

Verkeer en Vervoer artikelen