HomeNieuwsAlgemeen BestuurEigen belastinggebied gemeenten vergroten

Eigen belastinggebied gemeenten vergroten

europaraad
Nederland moet het eigen belastinggebied van gemeenten vergroten en de lokale autonomie verankeren in de Grondwet, zo adviseert de Raad van Europa in een rapport.

De aanbevelingen van het rapport zijn gebaseerd op het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie, dat Nederland in 1991 heeft geratificeerd. Het rapport is opgesteld door het Congres van Lokale en Regionale Overheden; de basis ervoor vormen een onderzoek en een bezoek aan Nederland.

Volgens het handvest moet een deel van het inkomen van een gemeente komen uit eigen belastingen. Welk deel precies ligt echter niet vast. De Raad van Europa sprak zich al eerder uit voor vergroting van het eigen belastinggebied van gemeenten in Nederland, onder meer voorafgaand aan de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen. De raad vindt dat gebied klein in vergelijking met andere Europese landen.

Minister Ronald Plasterk (BZK) zegt niet te voelen voor vergroting van het gemeentelijk belastinggebied in een tijd van economische crisis. Daarnaast ziet hij praktische bezwaren: ‘De inkomensbelasting in Nederland is relatief hoog en gemeenten krijgen hieruit rechtstreeks veel fondsen. Wij willen de inkomensbelasting niet verhogen en we willen niet te grote verschillen krijgen tussen belastingheffing van gemeenten.’

Het rapport pleit eveneens voor onder meer versterking van het mechanisme van consultatie bij planning en besluitvorming en voor voldoende budget en voor meer vrijheid in de besteding ervan.

Algemeen Bestuur artikelen