HomeNieuwsMilieuEffecten van sluiting drie extra kolencentrales

Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

Bossen
Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende recent dat zonder aanvullende beleidsmaatregelen Nederland niet kan voldoen aan het Urgenda-vonnis, waarin de emissiereductie in 2020 ten minste 25% moet zijn.

Nederland koerst af op een reductie van de CO2-uitstoot van slechts 21%, de emissies moeten met 9 Mton extra omlaag. Als maatregel heeft het kabinet besloten om de Hemweg-kolencentrale eind 2019 te sluiten. Dit levert netto circa 1,5 Mton reductie op, nog onvoldoende voor het Urgenda-vonnis.

De maatschappelijke organisaties Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds hebben CE Delft gevraagd om in beeld te brengen wat de effecten zijn van het vroegtijdig sluiten van nog drie extra kolencentrales: Uniper en Engie op de Maasvlakte en RWE in de Eemshaven. CE Delft heeft de belangrijkste effecten onderzocht en in dit rapport op een rij gezet.
Effecten op CO2-uitstoot en -emissies

Als uiterlijk 1 januari 2020 de drie kolencentrales worden gesloten, dan zal dat zorgen voor een CO2-reductie in Nederland van 9 Mton in 2020, oplopend naar 11 Mton in 2025 en weer afnemend naar 9 Mton in 2029. Dit is de nettoreductie binnen Nederland. Hierin is rekening gehouden met extra CO2-emissie door meer productie van elektriciteit met aardgascentrales. Als rekening wordt gehouden met de extra productie door buitenlandse centrales, dan is de reductie jaarlijks 4-6 Mton (2020-2029).

foto Stadspartij

Milieu artikelen