HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningEerste paal Het Plateel eind november de grond in

Eerste paal Het Plateel eind november de grond in

wagenweggebied.jpg
Zomer 2007 heeft de gemeente voor het laatst informatie verstrekt over de bouwwerkzaamheden van Het Plateel (Wagenweggebied). In een nieuwsbrief informeert de gemeente belangstellenden over de stand van zaken van dit project. De bouwwerkzaamheden gaan nu echt beginnen. De Stadspartij was één van de initiatiefnemers om in het kader ‘aanvalsplan tegen de woningnood’ dit gebied versneld in woningbouwproductie te brengen.

Eind november 2008 wordt de eerste paal voor de nieuwbouw van Het Plateel geslagen. Daarvoor vinden er komende weken voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit betekent dat burgers deze weken mogelijk overlast kunnen ondervinden van het heien en bouwverkeer. De werkzaamheden vinden plaats vanaf 10 november van 6:30 – 16:30 uur.

Woningcorporatie Ymere ontwikkelt in het Wagenweggebied in totaal 144 woningen waarvan 26 koopeengezinswoningen, 33 vrije sector huurwoningen en 85 sociale huurwoningen. Kijk voor meer informatie over dit project op de website http://www.hetplateel.nl/.

In de laatste week van november wordt de eerste paal geslagen. Voor Ymere is dit een bijzonder moment, omdat dit het eerste project in Purmerend is. Dit wil de gemeente graag met u vieren. Alle belangstellenden en betrokkenen bij het project worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn op vrijdag 12 december vanaf 14.30 uur op het bouwterrein.

Ruimtelijke Ordening artikelen