Eenzaamheid

irma1
Wat is eenzaamheid?

Naar mijn mening is eenzaamheid een gevoel, en gevoel dat zit in jezelf. Dus ligt de oplossing dan ook in jezelf? Was het maar zo makkelijk.

Immers: eenzaamheid hoeft niet te betekenen dat je alleen bent. En alleen betekent niet per definitie dat je eenzaam bent. Eenzaamheid is van alle leeftijden, en kent verschillende vormen.

Vorige week was ik in de gelukkige omstandigheid een symposium over eenzaamheid te bezoeken. Nadat wethouder Helm zijn openingstoespraak had gehouden, was het de beurt aan prof.dr. De Jong Gierveld.  Zij doet al sinds de jaren 70 onderzoek naar eenzaamheid. Ze gaf aan dat eenzaamheid van alle tijden is en al in de bijbel wordt genoemd. De zaal waaronder ik luisterden in het uur dat ze sprak zeer geboeid naar deze vrouw, en van mij had ze nog uren door mogen gaan.

Wat mij het meest is bij gebleven van haar lezing is het woord KONVOOI. En dat woord heb ik gisteren gebruikt in mijn betoog tijdens de Kadernota. Het meeste tijdens deze dag ging over geld, en hoe dit het beste kan worden besteed. Een voorstel van het CDA behelsde onderzoek te doen naar, en een visie te ontwikkelen op, eenzaamheid in Purmerend.

De raadsleden die niet naar dit symposium waren geweest waren benieuwd naar mijn uitleg over het woord konvooi. Het is eigenlijk heel simpel. Vroeger voeren de schepen in konvooi om elkaar te hulp te kunnen schieten bij kaperij of piraterij of ontmoetingen met vijandelijke en concurrerende landen. En die waren er toen legio en wisselden nogal eens van kleur. Een konvooi hielp elkaar dan door al die moeilijkheden doorheen.

Zo werkt het konvooi nu ook. Tijdens je hele leven bouw je aan je konvooi: Familie, vrienden, collega’s, buren, enz. De groep wisselt, er vallen familie en vrienden af, en er komen mensen bij. Belangrijk is om je konvooi in stand te houden, zodat je terug kunt vallen op deze mensen als je ze nodig hebt. Je moet er natuurlijk al vroeg mee beginnen, als je al eenzaam bent, of denkt te zijn, is dit niet meer zo makkelijk. Dus de raad van De Jong Gierveld was dan ook wees zuinig op de mensen in je konvooi!

Ook denk ik, en daarin sta ik gelukkig niet alleen, dat de sociale wijkteams hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Hier kunnen bijvoorbeeld buren melden als ze zich zorgen maken om iemand. En deze teams kunnen mensen bezoeken, en hulp bieden. Maar een echte visie maken hoe eenzaamheid op te lossen is volgens mij nog niet zo gemakkelijk. Hier moet maatwerk geleverd worden, er zijn teveel vormen van eenzaamheid. En iedere vorm vraagt om een andere aanpak.

Ik wil afsluiten door de volgende oproep te doen. Laten we allemaal een beetje naar elkaar omzien. Vraag eens wat vaker aan elkaar hoe het gaat, en LUISTER dan ook naar het antwoord. Als we allemaal naar elkaar omzien en ons gedragen of we in het konvooi zitten dan zal het probleem als vanzelf al minder groot zijn.

Sociale Zaken artikelen