HomeNieuwsMilieuEendensterfte Purmerend neemt epidemische vormen aan

Eendensterfte Purmerend neemt epidemische vormen aan

eendensterfte1a
Het begint een triest verhaal te worden in de Bottersloot. Vorige week waren er al een groot aantal dode dieren. Een aantal zieke dieren werden door bewoners opgevangen en verzorgd. Dit alles in samenwerking met de dierenambulance. De bewoners wijzen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan als de boosdoener. Gaf het HHNK eind vorig jaar nog toe in gebreke te zijn gebleven, nu trekken ze plotseling hun ‘keutel in’ en hebben telefonisch aan de bewoners laten weten dat de sloot voldoet aan de norm en dat er voorlopig nog niet gebaggerd gaat worden. In 2011 zullen ze dat opnieuw gaan beoordelen. Ondertussen zitten de bewoners met een massale eendensterfte opgezadeld en zit de gemeente Purmerend bestuurlijk en qua gezondheidsrisico’s met de ‘gebakken peren’.

eendensterfte2aDe gemeente Purmerend loopt tweemaal per dag langs de sloot en als de bewoners ze via de politie bellen komen ze snel de kadavers ophalen. Helaas was het zaterdagavond opnieuw raak. Nadat er al twee dode exemplaren in de middag uit de sloot waren gehaald en één zieke naar de dierenambulance was gebracht, gaf de Dierenambulance een noodsignaal af. Ze konden het aantal meldingen van dode en zieke dieren uit het verlengde van de Bottersloot (bij de Hannie Schaft straat en de Bernard Zweersflat) niet meer aan. De Dierenambulance vroeg of bewoners van de Botterstraat wilden assisteren om de dieren uit het water te halen. Op de brug van de Hannie Schaftstraat lagen in korte tijd tien dode en vier zieke dieren. De gemeente Purmerend is deze komen halen en is later met een bootje teruggekomen omdat de sloot slecht bereikbaar is vanwege het aanwezige riet. De Dierembanbulance heeft rond de 12 zieke dieren meegenomen. De gemeente zal dagelijks terugkomen om verder te zoeken naar zieke en dode dieren.

Klacht tegen HHNK bij Nationale Ombudsman
De Botterstraat bewoners hebben inmiddels een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman tegen het handelen van het HHNK. Dinsdagochtend is er ter plekke ook een gesprek met een ambtenaar van de gemeente. De bewoners verwachten dat hij met concrete oplossingen komt voor deze situatie. Zoals te  begrijpen zijn de bewoners enorm boos.

eendensterfte3aVorige jaar augustus heeft er namelijk ook een grote eendensterfte plaatsgevonden. Ruim 20 eenden zijn hierbij toen overleden. Als oorzaak van de sterfte geldt het achterstallig onderhoud van de sloot, waardoor er te weinig water in de sloot staat. Er is een te grote hoeveelheid vervuild bagger. In de aanwezige bagger zit de botulismebacterie. Door de combinatie van hoge temperaturen en de verzwakte dieren door de rui, zijn deze kwetsbaar voor de ziekte als ze met de bagger in aanraking komen. Deze sloot is een hoofdwaterloop die in beheer is van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
In een brief van 19 februari 2010 geeft het HHNK toe dat de sloot niet de vereiste diepte heeft en dat er in 2011 gebaggerd zou gaan worden. Hiervoor zouden in 2010 de voorbereidingen plaatsvinden.

HHNK trekt ‘keutel’ in
De inzichten van het HHNK blijken echter plotseling gewijzigd te zijn. Men gaf aan dat uit recent onderzoek ter plaatse bleek dat de diepte van de sloot voldoende was. Er zou dan ook niet gebaggerd gaan worden, ook volgend jaar niet. De oorzaak van de sterfte van de dieren was het voeren door de bewoners en het grote aantal aanwezige eenden. Echter de ambtenaar die het dossier behandelt blijkt nog nooit ter plaatse te zijn geweest. Ook reageerde hij verbaasd toen hij hoorde van het standpunt van de universiteit Wageningen m.b.t. de sterfte in de Bottersloot. Onderzoek door de universiteit wees namelijk uit dat botulisme de boosdoener was van de eendensterfte in 2009. De Botterstraat bewoners zijn uiteraard woest over dit staaltje onbehoorlijke bestuur van het HHNK

Gemeente zit bestuurlijk met ‘de gebakken peren’eendensterfte4a
De gemeente Purmerend zit ondertussen met de problemen opgezadeld. De waterloop bevindt zich in de gemeente Purmerend, maar het beheer is in handen van het HHNK. Het lukt de gemeente tot nu toe niet om het HHNK te bewegen om goed rentmeesterschap toe te passen. De eendensterfte is daar nu het zichtbare gevolg van. Bovendien dreigt er een verdere massale uitbraak van botulisme. De resultaten van onderzoek door de gemeente of botulisme ook nu de eendensterfte veroorzaakt zijn nog niet bekend, maar alles duidt erop. Als botulisme straks inderdaad wordt vastgesteld, dan wordt de gemeente Purmerend verder gedwongen ingrijpende maatregelen te nemen om de volksgezondheid hiertegen te beschermen.

De bewoners van de Botterstraat hebben al een dringend beroep gedaan op de wethouder dierenwelzijn (Roald Helm) om druk uit te oefenen en in overleg te treden met het HHNK om gezamenlijk zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Tot nu toe is niet gebleken dat wethouder Helm meer bereikt bij het HHNK dan de Botterstraat bewoners.

ZIE OOK:

 

 

Milieu artikelen