HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningEén op de tien jonge gezinnen verlaat Amsterdam

Eén op de tien jonge gezinnen verlaat Amsterdam


In 2015 is het aantal jonge gezinnen dat vertrekt uit Amsterdam toegenomen. Het merendeel vestigt zich in een omliggende gemeente. Het aantal gezinnen met kinderen in Amsterdam nam desondanks toe, doordat hier relatief veel twintigers en dertigers wonen die kinderen krijgen.
Vorig jaar verhuisde ruim 10 procent van de Amsterdamse gezinnen met kinderen tot vier jaar naar een andere gemeente, in 2012 was dat nog geen 6 procent. Het gaat vooral om gezinnen met een hoog inkomen. Naarmate het inkomen van een jong gezin lager is, neemt ook het percentage af dat de grote stad verlaat. Voor een deel zijn deze verhuizingen een inhaalslag: door de gestegen huizenprijzen konden mensen met een verhuiswens eindelijk de gewenste woning buiten de stad betrekken. Daarnaast is de nieuwbouw toegenomen en ontstaat door vergrijzing in regio’s zoals Zuid-Kennemerland en Gooi & Vechtstreek in toenemende mate ruimte voor vestiging.
Trek naar regiogemeenten
De meeste gezinnen met jonge kinderen die de grote stad verlaten, vestigen zich in een van de omliggende gemeenten. Zo ging 10 procent van de ruim tweeduizend Amsterdamse jonge gezinnen die in 2015 verhuisden naar Amstelveen, en 9 procent naar Haarlem. Ook Het Gooi, Zaanstad en de gemeente Haarlemmermeer zijn in trek. Gezinnen met hogere inkomens gaan vaker in Amstelveen, Haarlem en gemeenten in het Gooi wonen, terwijl gezinnen met lagere inkomens vaker naar Zaanstad en Almere gaan.
De migratie van gezinnen naar Noord-Holland Noord is beperkt, alleen in het zuiden van de regio Alkmaar is een duidelijk effect te zien. Ruim 4 procent ging in Almere wonen. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Eind jaren negentig vestigde nog bijna 20 procent van de vertrekkende Amsterdamse jonge gezinnen zich in Almere.
Een groot deel van de inwoners blijft hierdoor binnen de provincie Noord-Holland. In combinatie met de toegenomen buitenlandse migratie zorgt dit voor een hoge bevolkingsgroei. Het jaar 2016 wordt in Noord-Holland waarschijnlijk het jaar met de hoogste bevolkingsgroei sinds het begin van de jaarlijkse metingen in 1960.
Meer jonge kinderen
Ondanks het wegtrekken van voornamelijk gezinnen uit Amsterdam, blijft het aantal gezinnen met kinderen stijgen. Hetzelfde geldt voor de drie andere grote steden. Dit komt omdat er relatief meer baby’s worden geboren dan gemiddeld in Nederland. Het aantal jongvolwassenen dat zich vanuit andere gemeenten in de grote steden vestigt, neemt nog ieder jaar toe. Daarnaast groeien de grote steden als gevolg van de toestroom van jongeren en als gevolg van immigratie. Onder hen zijn veel expats en internationale studenten, met name uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en India. De groei van Amsterdam ligt daardoor nog steeds boven de 10.000 inwoners per jaar. De meeste immigranten zitten voor of in de gezinsvormende levensfase. Ook komen er nog steeds veel gezinnen bij door gezinsvorming in de stad. Het aantal gezinnen in Amsterdam neemt daardoor juist toe.
Lees verder op de website van CBS: Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Ruimtelijke Ordening artikelen