HomeNieuwsSociale ZakenDuizenden thuiszitters na invoering van het Passend Onderwijs

Duizenden thuiszitters na invoering van het Passend Onderwijs

IRMA
Duizenden kinderen zitten “volstrekt onnodig” thuis omdat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit zegt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert maandag 3 oktober in de Volkskrant. Hij bestudeerde de afgelopen maanden de ’thuiszittersproblematiek’. Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de 10.000.

In eerdere publicaties over dit onderwerp had ik al mijn ernstige twijfels. En naar nu blijkt terecht.

Het is een zorgelijk zaak dat er zijn inmiddels duizenden kinderen die thuis zitten, en dus geen onderwijs volgen na het invoeren van het Passend onderwijs. Als redenen wordt genoemd dat er voor deze kinderen geen passende school is gevonden, en zij dus in afwachting daarvan thuis zitten. Ook wordt er als reden aangegeven dat er wegens omstandigheden thuis geen onderwijs wordt gevolgd. Wat die redenen zijn wordt niet aangegeven. 

Een andere reden die genoemd wordt is langdurig spijbelen, en dat er voor sommige leerlingen maatwerk gezocht moet worden. Maar dan rijst bij mij de vraag: is er vooraf dan niet gekeken welk maatwerk geleverd moest worden voordat Passend onderwijs ingevoerd werd? Je mag er toch vanuit gaan dat er eerst terdege onderzoek is gedaan alvorens maatwerk wordt geboden?

Ik was vooraf al sceptisch over de haalbaarheid van Passend onderwijs Het idee er achter is goed maar de praktijk is weerbarstig. Een eerder project: “Samen naar school” kwam destijds om dezelfde redenen destijds ook niet echt van de grond.
De dupe van al deze stagnerende plannen zijn de kinderen, waarvan hun ontwikkeling dus verstoord wordt. Geen goede zaak vindt De Stadspartij.

Daarom heb ik technische vragen ingediend, om te horen of er in onze gemeente ook kinderen thuis zitten. En zo ja, welke stappen er worden ondernomen om deze kinderen toch snel naar een passende plek te leiden? Welk problemen zijn er om te kunnen spreken van een succesvolle aanpak?

Ik had gehoopt mooie voorbeelden te kunnen schetsen van leerlingen die op de juiste plek op een school zitten. Die zullen er wellicht ook zijn, maar daarover vind ik op dit moment geen publicaties.
Ik denk dat dit onderwerp nog vaker voorbij zal komen. Met hopelijk beter, en positiever nieuws.

Wordt vervolgd.

Eerder publicaties:

Onderwijsperikelen(column)

Passend onderwijs, wat betekent dat?

Waarom dit stukje over Passend Onderwijs?

Sociale Zaken artikelen