HomeNieuwsWelzijnDrank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet: wat gaat veranderen?

legeglazen
De evaluatie van de Drank- en Horecawet en het Nationaal Preventieakkoord hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.
Speciaal aandachtwordt gevraagd voor de gevolgen voor vrijwilligersorganisaties (verenigingen enz.) en voldoende toerusting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Belangrijkste wijzigingen
Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:
  • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
  • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
  • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Dit is al jaren een wens van gemeenten.)
Vrijwilligersorganisaties, paracommercie
De VNG vraagt in haar reactie speciaal aandacht voor de vrijwilligersorganisaties. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de opleiding, diploma-eisen en in het register sociale hygiëne. De mogelijke kosten komen ten laste van de aanvragers. Het verdient aanbeveling om de betrokken landelijke koepelorganísaties te betrekken bij wijzigingen met het oog op de praktische toepasbaarheid en de effecten. We vinden dat dat veranderingen niet mogen leiden tot hogere kosten, ingewikkelde procedures of eisen waar men lokaal niet aan kan voldoen.
Toezicht door NVWA
De NVWA gaat toezicht houden op de zogenaamde prijsacties en de verkoop van alcoholische drank via internet. Dit is logisch want het stunten met prijzen, vooral door ketenslijters, en de verkoop via internet houden niet op bij de gemeentegrens. Wel bepleit de VNG dat de NVWA dan voldoende toegerust moet zijn en voldoende middelen moet hebben om dit toezicht adequaat in te richten.
Strafbaarstelling wederverstrekker
De meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige is voortaan strafbaar. Deze strafbaarstelling is al jaren een wens van gemeenten. Door wederverstrekking strafbaar te stellen,. wordt een signaal afgegeven aan de minderjarigen en aan de ondernemers. De handhaving van dit verbod is echter lastig, omdat wederverstrekking vaak moeilijk te constateren is. Gemeenten willen graag, in overleg met het Rijk, bezien wat de mogelijkheden zijn.
Inrichtingseisen
De inrichtingseisen, zoals geregeld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet zijn al jaren een doorn in het oog van gemeenten. Naast dit Besluit is in geval van aanvraag van een omgevingsvergunning het Bouwbesluit van toepassing. Door de inrichtingseisen (grotendeels) te laten vervallen volstaat het Bouwbesluit.
Meer informatie

foto Stadspartij

Welzijn artikelen