HomeNieuwsAlgemeen BestuurD!MPACT: Samenwerken aan digitale diensten

D!MPACT: Samenwerken aan digitale diensten

dimpact
De rijksoverheid en burger verwachten tegenwoordig een klantgerichte en efficiënte overheid. Het verkeer tussen overheid en burger dient daarbij zoveel mogelijk langs elektronische weg plaats te vinden. Steeds meer overheidsdiensten worden daarom geacht digitaal beschikbaar te zijn. Gemeenten staan daarmee voor de opgave hun dienstverlening klantgericht te digitaliseren en hun processen te stroomlijnen. Vaak hebben zij echter onvoldoende expertise en middelen om dat traject zelfstandig aan te pakken, terwijl ze allemaal met dezelfde vraagstukken zitten. Samenwerken met elkaar ligt dan voor de hand.

Dimpact is een coöperatieve vereniging 100% van, voor en door gemeenten. De doelstelling van Dimpact is het organiseren van samenwerking voor het laten ontwikkelen van een oplossing voor gemeentelijke multi-channel dienstverlening voor haar leden.Dimpact is daarmee een regieorganisatie die intergemeentelijke samenwerking organiseert voor de ontwikkeling en inkoop van generiek toepasbare programmatuur (frontoffice-, midoffice- en koppeling naar bestaande BackOfficesystemen).

Purmerend sluit zich aan bij Dimpact
De raad heeft met ruime meerderheid besloten dat de gemeente Purmerend zich aansluit bij het samenwerkingsverband Dimpact. In Dimpact werkt een twintigtal gemeenten samen aan een betere digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Betere digitale dienstverlening wordt bereikt door gezamenlijke inkoop en door kennis en ervaring te delen.

Een betere digitale dienstverlening houdt in dat burgers, bedrijven en instellingen diensten en producten eenvoudiger kunnen aanvragen via internet, telefoon en aan de balie. Deze verschillende diensten en producten worden ook beter op elkaar afgestemd. Purmerend heeft de ambitie om in de top 100 van ICT-gemeenten te komen.

Algemeen Bestuur artikelen