HomeNieuwsVerkeer en VervoerDiverse aanpassingen dienstregeling EBS tijdens werkzaamheden aan de brug A7

Diverse aanpassingen dienstregeling EBS tijdens werkzaamheden aan de brug A7

Beantwoording schriftelijke vragen regioraadsleden Purmerend e.o. over wijzigen dienstregeling EBS en NS tijdens werkzaamheden A7

Foto Stadspartij-BPP

Vandaag zijn de werkzaamheden aan de burg over de A7gestart. Regioraadsleden uit Purmerend, EdamVolendam, Waterland en Landsmeer, stelden vragen aan de Vervoersregio over de dienstverlening van EBS en de NS.

Samenvattend komen de antwoorden op het volgende neer.

Aanpassing dienstregeling
De dienstregeling van EBS wordt in de periode van de werkzaamheden op een paar lijnen aangepast, buiten de spits, en alleen op bepaalde trajecten.
Lijn 305 gaat buiten de spits minder rijden: gaat van 6 x per uur, naar 4 x per uur.
Lijn 314 gaat buiten de spits tussen Amsterdam Noord en Edam Busstation minder rijden: gaat van 6 x per uur naar 4 x per uur.
Lijn 314 neemt de ritten van de lijn 112 over tussen Edam Busstation en Hoorn. De 314 gaat op dat traject dus juist vaker gaat rijden (4 keer per uur in plaats van 2 keer per uur)
De scholierenlijn 614 zal de scholieren naar en van Hoorn in de spitsen vervoeren en gaat daarom vaker rijden: gaat van 6 x per dag naar 11 x per dag.

De overige lijnen blijven even vaak rijden als ze dat nu al doen. Zij krijgen wel extra rijtijd en buffertijd. Die tijd is nodig om eventuele vertraging op de route op te vangen. Dat betekent dat er meer bussen en chauffeurs op de weg zijn dan op dit moment het geval is. Daarbij worden er weer wat ritten extra gereden die nu standaard uit de dienstregeling zijn gehaald. Ook gaat het nachtnet weer rijden in de nachten van dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag.

Afschaling EBS deels terug gedraaid
De afschaling waarover eerder gesproken werd, bestaat dus zoals hierboven beschreven in die zin niet. EBS breidt de dienstregeling juist weer uit. Zij gaan op weekbasis 1,9 % kilometers meer rijden, ten opzichte van de huidige dienstregeling. Dit betekent dat het aanbod van EBS groeit op de meeste lijnen en dat er juist meer ruimte is om de verwachte toename van reizigers in het openbaar vervoer op te vangen. Dit in tegenstelling tot wat staat beschreven in de rapportage en de pers.

Op de drukke momenten blijven er evenveel bussen rijden. Buiten de spits zijn de gevolgen beperkt tot twee lijnen. Omdat er geen sprake is van afschaling, ziet het dagelijks bestuur van de Vervoersregio een goed alternatief voor de auto.

Overleg over de werkzaamheden, openstellen bepaalde busbanen
De Vervoerregio is betrokken geweest bij gesprekken over de werkzaamheden aan de A7, net zoals EBS dat is geweest. Er is in de gesprekken met de gemeente Purmerend en Rijkswaterstaat overeengekomen dat het huidige lijnennet gereden zal blijven worden en dat er geen routewijzigingen plaatsvinden. Er is nagedacht over manieren om de doorstroming van de bussen te verbeteren.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere het eerder openstellen van de busbaan langs de N235 richting Purmerend in de middag, en het regelen van voorrang voor bussen op bepaalde kruisingen in Purmerend.

Ook de NS heeft intensief contact met Rijkswaterstaat over de gevolgen van de werkzaamheden en wat NS daarin kan bijdragen. De Vervoersregio heeft geen mening over de uitkomst daarvan aangezien deze daar geen partij in zijn.

Permanent vinger aan de pols
De Vervoersregio maakt deel uit van het bestuurlijk overleg rond dit project en met die gezamenlijke partijen worden de effecten van de gemaakte afspraken nauwlettend gevolgd en worden er zo nodig extra afspraken gemaakt als dat nodig blijkt. EBS en de Vervoerregio blijven over de voortgang in voortdurend contact met Rijkswaterstaat en de direct betrokken gemeenten.

Verkeer en Vervoer artikelen