HomeNieuwsEconomieDetailhandelsvisie: ‘Sterke tegenhanger Eggert Winkelcentrum nodig in Breedstraat/Dubbele Buurt’

Detailhandelsvisie: ‘Sterke tegenhanger Eggert Winkelcentrum nodig in Breedstraat/Dubbele Buurt’

Als in de Breedstraat/Dubbele Buurt geen ruimte gevonden wordt voor schaalvergroting en de vestiging van publiekstrekkers, is de kans groot dat het aantal passanten op termijn verder zal dalen, dat winkels verdwijnen en huuropbrengsten dalen. Dat is een van de belangrijke conclusies in de onlangs gepresenteerde Detailhandelsvisie Binnenstad Purmerend. Er is een tegenhanger nodig voor het Eggert Winkelcentrum en het overdekte winkelcentrum zal ook een transparantere uitstraling naar buiten moeten krijgen, aldus het rapport..

Om te zorgen dat consumenten het hele rondje binnenstad (Hoogstraat, Kaasmarkt, Dubbele Buurt, Breedstraat, Willem Eggertstraat, Koestraat, Eggert Winkelcentrum, Strada ) bezoeken en niet slechts het Eggert Winkelcentrum, is toevoeging nodig van sterk publiektrekkende winkels in de Breedstraat/Dubbele Buurt. Het gaat hierbij om toevoeging van populaire modeformules (1500-2000 m2) die zich voor een groot deel richten op jongeren. De huidige units bieden door hun kleinschaligheid te weinig mogelijkheden. Ook is momenteel het aantal bezoekers te laag. Er zijn, concludeert het rapport, hier een of meer planmatige ontwikkelingen nodig om meer trekkracht te realiseren. Er is in feite een tegenhanger nodig voor het Eggert winkelcentrum om de historische straten onderdeel te laten zijn van het hoofdwinkelgebied. Volgens de onderzoekers van DTNP kan dit alleen als in één keer diverse grote units in de Breedstraat/Dubbele Buurt (her)ontwikkeld worden. Alleen zo kunnen modeketens verleid worden om een groot filiaal te openen in de Breedstraat/Dubbele Buurt. Hiervoor kunnen winkelpanden achter de gevels samengevoegd worden, zonder het beeld van de historische gevels aan te tasten. Winkelunits in de Breedstraat kunnen naar achteren uitbreiden. Bij grote winkels kan ook ruimte gevonden worden op de eerste verdieping. Het Eggert Winkelcentrum heeft een transparantere uitstraling naar buiten nodig. Het overdekte winkelcentrum heeft nu een matige ‘relatie’ met de overige straten en dit is wel nodig om bezoekers te verleiden ook naar buiten te gaan en de winkels daar te bezoeken.

Doorstroming verkeer matig
Het onderzoeksbureau concludeert dat de bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeercapaciteit over het algemeen goed is, maar de doorstroming van het verkeer matig. De binnenstad heeft wel een zeer aantrekkelijke historische uitstraling en de panden en openbare ruimte zijn goed onderhouden. Om meer (jonge) consumenten uit de omgeving te trekken is het nodig de recreatieve functie van het winkelen te versterken. Het is nodig het modisch recreatieve winkelaanbod (b.v. H & M, The Sting en Men at Work) uit te breiden met 5000 – 10.000 m2. wvo. Voor uitbreiding van het recreatieve winkelaanbod is een groter A1-winkelgebied nodig (vergroting m.n. nodig in het historische assenkruis). Voor nieuwe (mode)formules zijn momenteel onvoldoende aantrekkelijke vestigingslocaties aanwezig. Het Eggert Winkelcentrum en de historische straten moeten meer een eenheid vormen. De visie gaat ervan uit dat het winkelaanbod in de randzones van de binnenstad (Nieuwstraat, Westerstraat, Gedempte Singelgracht, Gedempte Where) bij voorkeur niet wordt uitgebreid. Het rapport verwacht dat hier het aanbod in de komende jaren door diverse trends (schaalvergroting, internet, vergrijzing) zal afnemen. De straten rondom de binnenstad zijn wel van belang als ‘poort’ van de binnenstad.

Leisure op Schapenmarkt
Het nog te ontwikkelen gebied Schapenmarkt moet geen onderdeel worden van het A1 winkelgebied, met modisch winkelaanbod. Het gebied moet dienen voor verdere versterking van de recreatieve streekverzorgende functie van de binnenstad. Een te groot winkelaanbod op de Schapenmarkt zou de mogelijkheden voor ontwikkeling met trekkers van de Breedstraat/Dubbele Buurt ondermijnen. De detailhandelsvisie gaat uit van de realisatie van twee of drie grootschalige winkels, met een totale omvang van 4000 tot 6000 m2 wvo en een minimale maat per winkel van 1500 m2. Hiervoor is wel aanpassing van het bestemmingsplan nodig, omdat het bestemmingsplan nu niet meer dan 500 m2 toestaat. Het gebied Schapenmarkt is ook geschikt voor leisurefuncties zoals een bioscoop, bowling of lasergame. Daarnaast is het gebied geschikt voor binnenstedelijk wonen en voor een parkeergarage.

Korte verblijfsduur
Purmerend is nog lang niet het winkelcentrum van Waterland. Van de winkelende mensen in de Purmerendse binnenstad komt 73 % uit Purmerend zelf. Vijftien procent komt uit de regio Waterland en 12 % komt van elders. Het Purmerendse centrum trekt dus slechts 27 % consumenten van elders. Dat is in vergelijkbare gemeenten vaak hoger. Ook de verblijfsduur van de bezoekers aan de binnenstad is meestal kort. Purmerend centrum heeft 40.000 m2 winkelaanbod. Dat is meer dan Volendam, maar minder dan Alkmaar, Zaandam en Hoorn.
Dat blijkt allemaal uit de onlangs gepresenteerde Detailhandelsvisie Binnenstad Purmerend.

Afnemende behoefte
Er is volgens het onderzoek van bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP), dat als basis heeft gediend voor de visie, een landelijke trend van afnemende behoefte aan fysieke winkels. (Grote) winkelcentra die zich richten op boodschappen of recreatief winkelen (beleving) hebben toekomst, kleine kleurloze centra zijn kwetsbaar. Naar verwachting zal het winkelaanbod in de aanloopstraten en randzones van het centrum afnemen, drukke delen van het winkelgebied blijven ook in de toekomst aantrekkelijk. Deze ontwikkelingen vraagt volgens de onderzoekers om regie waar detailhandel is gewenst en waar niet. In de Nota Detailhandel uit 2007 werd nog uitgegaan van 24.000 m2 in de Kop van West, waarvan 14.000 m2 voor verplaatsing van bestaande vestigingen in Purmerend en een uitbreiding van 10.000 m2 voor de binnenstad. Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd. Volgens actuele berekeningen zou in de binnenstad van Purmerend plaats zijn voor 5000 tot 10.000 m2 in de niet-dagelijkse sector. DTNP concludeert in de visie dat de binnenstad van Purmerend over het algemeen een divers winkelaanbod heeft. Wel is het modeaanbod voor jongeren te beperkt om meer aantrekkingskracht te hebben voor de regio. De trekkers zijn onevenwichtig gespreid in de binnenstad. Daardoor is het A1 winkelgebied klein.

Tweerichting verkeer
De verkeersring rond de binnenstad moet volgens de detailhandelsvisie weer geheel tweerichting verkeer krijgen. Hierdoor is ook de bereikbaarheid van de parkeerlocaties beter. Door het aantal parkeerplaatsen op de Westerstraat en de Nieuwstraat te verminderen is het mogelijk meer wegdek te creëren. De winkelfunctie van deze straten zal naar verwachting in de toekomst afnemen. De doorstroming van het verkeer is mogelijk te verbeteren door rotondes op het Looiersplein en Hoornselaan/Gedempte Where. De plaats van de warenmarkt kan heroverwogen worden, aldus het rapport.

 

Bron: Regio Zaken december 2011

Economie artikelen