Baanstee Noord Economie
Home Nieuws Economie Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat. Daarom wil het samenwerkingsverband H2Gateway (een groep van bedrijven en overheden) op grote schaal en gecentraliseerd blauwe waterstof produceren.

Gedeputeerde Edward Stigter en wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder zijn beiden nauw betrokken bij het samenwerkingsverband H2Gateway. Stigter: “Het potentieel verdienvermogen van de waterstof economie is groot. Als de geschikte locaties in Nederland samenwerken kunnen we, met behulp van de al aanwezige gas infrastructuur bij Den Helder, in Europa marktleider worden.”

Visser: “Eerder dit jaar sloten wij een Regio Deal met het Rijk, waar waterstof ook een prominente rol in inneemt. Het rapport ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’ toont aan dat de grootschalige productie van blauwe waterstof op korte termijn en tegen relatief lage kosten, gerealiseerd kan worden in de haven van Den Helder.”

Blauwe waterstof als transitiebrandstof

De kern van het rapport is de gecentraliseerde productie van blauwe waterstof. Groene waterstof is weliswaar het einddoel, maar hier is urgent schaalgrootte voor nodig. Visser: “Op korte termijn krijgen we de productie van groene waterstof onvoldoende op stoom. Op langere termijn is dat alleen mogelijk als we nu starten met blauwe waterstof. Blauw is hierin een transitiebrandstof en baant de weg voor de productie van groene waterstof. Dit kan in de toekomst bijvoorbeeld afkomstig zijn van de windparken op zee die nabij onze regio gerealiseerd gaan worden.”

Landelijke samenwerking essentieel

Samenwerking met andere locaties in Nederland waar waterstoffaciliteiten gerealiseerd kunnen worden is voor de bestuurders en betrokkenen essentieel. Edward Stigter: “Het potentieel verdienvermogen van de waterstofeconomie is groot. Als de geschikte locaties in Nederland samenwerken kunnen we, met behulp van de reeds aanwezige gas infrastructuur bij Den Helder, in Europa marktleider worden en de backbone voor waterstof realiseren.”

Het rapport Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie (pdf, 5,5 MB) is een initiatief van H2Gateway, een samenwerkingsverband van 8 partijen: provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, New Energy Coalition, GasTerra, Gasunie, NAM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Port of Den Helder. H2Gateway is erop gericht een forse impuls te geven aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen.

2 megaton CO2-reductie per jaar

H2Gateway wil een faciliteit ontwikkelen voor de centrale productie van ongeveer 0,2 megaton blauwe waterstof per jaar voor de industrie. Dat is tussen de 500 en 550 ton waterstof per dag. Daarmee neemt de beoogde blauwe waterstof faciliteit 25% van de nationale jaarlijkse productie van industriële waterstof voor haar rekening. Het effect is 2 megaton CO2-reductie per jaar. Dit komt neer op 14% van de jaarlijkse industriële verduurzamingsopgave voor 2030.

Den Helder kan vanwege de reeds aanwezige infrastructuur een substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse opgave om over te gaan naar een energie neutrale toekomst, in samenwerking met andere locaties in Nederland waar waterstoffaciliteiten gerealiseerd kunnen worden.

Economie artikelen

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat....

De lokale noodmaatregelen voor ondernemerin het kader van de Corona-crisis op een rijtje

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college opgesomd welke noodmaatregelen er vanaf 1 november zijn in het kader van de Corona- crisis...

Nieuwe app laat zien waar jij lokaal eten kunt kopen

Er is steeds meer vraag naar regionale producten, maar waar koop je die? De nieuwe app Voedsel Verbindt laat zien bij welke boeren je...

Dutch Food Week in Beemster en Purmerend

Van 10 tot en met 17 oktober 2020 wordt de Dutch Food Week gehouden. Dit is hét nationale podium waar genieten van voeding, voedselproductie...

Kernenergie in de toekomst

Kernenergie kan volgens de Rijksoverheid bijdragen aan de klimaatdoelen, omdat bij de opwekking weinig CO2 vrijkomt. De enige kerncentrale in Nederland levert ongeveer 4%...

Geen najaarskermis op de Koemarkt

Voorlopig zijn er geen evenementen op de Koemarkt. Burgemeester Bijl: ‘Het risico is op dit moment te groot om de najaarskermis maar ook andere...

Boswerkzaamheden in het Purmerbos

Staatsbosbeheer start vanaf deze week (35) met de houtoogst in het Purmerbos. De werkzaamheden zullen met name plaatsvinden in het noordelijke deel van het...

Coronacrisis: hardste dreun economie in Haarlemmermeer, kleinste krimp in Almere

Nieuwe cijfers over de economie bevestigen dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) relatief hard wordt geraakt door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van 2020...