HomeNieuwsAlgemeen BestuurDeelnemers positief over ‘Gast in de Raad’

Deelnemers positief over ‘Gast in de Raad’

publiek

De Purmerenders die op de publieke tribune een raadsvergadering hebben bijgewoond als Gast in de Raad reageren hier positief op. Dat blijkt uit een enquête die de raadsgriffie heeft gehouden onder de deelnemers.

De meeste deelnemers vonden de informatie die voorafgaand aan de raadsvergadering werd gegeven ruim voldoende. Ook het optreden van de raadsleden tijdens de raadsvergadering worden vaak met een ‘goed’ beoordeeld. De meeste deelnemers begrepen goed waarover in de vergaderingen werd gesproken.

De deelnemers aan Gast in de Raad hebben nog wel enkele tips voor de raadsleden. Zo willen zij dat de raadsleden duidelijker spreektaal gebruiken en niet te veel vakjargon gebruiken. Ook verzoeken zij de raadsleden de vergadering niet te laat te maken. Zij complimenteren de burgemeester voor het inleiden van elke discussie. Wel vinden de gasten het jammer dat door het bijhouden van spreektijden de debatten minder spannend zijn. Ook zouden zij graag meer ruimte voor vragen door de gasten zien.

Als u zelf eens gast in de raad wilt zijn, stuur dan een e-mail naar: griffie@purmerend.nl of kijk op de website van de gemeente Purmerend.

Algemeen Bestuur artikelen